10 giờ:25 phút Thứ năm, ngày 4 tháng 8 , 2022

Bộ Quốc phòng sơ kết công tác cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 4-8, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) 6 tháng đầu năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 47 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và CPĐT Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng sơ kết công tác cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2022
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC và phát triển CPĐT trong Bộ Quốc phòng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về CCHC, CPĐT có nhiều chuyển biến tích cực. Các kế hoạch, đề án về CCHC, phát triển CPĐT, chuyển đổi số giai đoạn và năm 2022 được ban hành kịp thời và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Hệ thống văn bản quản lý pháp luật về quốc phòng tiếp tục được hoàn thiện; hoàn thành chỉ tiêu của Chính phủ phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng, số lượng thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử được nâng lên; hoàn thành việc chuyển, nhận văn bản điện tử (không mật) trên đường truyền số liệu quân sự tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Công tác xây dựng và phát triển CPĐT, Chính phủ số đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng mạng ngày càng được mở rộng, các phần mềm dùng chung được ứng dụng hiệu quả. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được chú trọng. Các mục tiêu, yêu cầu CCHC và phát triển CPĐT đề ra trong kế hoạch cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

6 tháng cuối năm 2022, Hội nghị xác định, Ban Chỉ đạo CCHC và CPĐT Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, Ban Chỉ đạo CCHC và CPĐT các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, chủ động rà soát các nhiệm vụ được giao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành chất lượng và tiến độ nhiệm vụ theo kế hoạch. Quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành chức năng về CCHC, phát triển CPĐT; triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, nhiệm vụ CCHC, phát triển CPĐT theo kế hoạch năm 2022 của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn kết chặt chẽ CCHC, phát triển CPĐT với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về công tác CCHC, phát triển CPĐT. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng (ban hành kèm theo Thông tư số 66/2021/TT-BQP, ngày 12-6-2021) bảo đảm phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP, ngày 18-6-2022). Các cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp với Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng (sau khi được sửa đổi, bổ sung). Đẩy mạnh phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Chính phủ giao và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch năm 2022…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website