9 giờ:14 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 6 , 2020

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 tại các đơn vị miền Trung và miền Nam

Ngày 15 - 6, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK - KQ) đã thành lập các đoàn công tác và tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020 tại Sư đoàn 370, Sư đoàn 375 và Kho K336 (Cục Kỹ thuật PK-KQ).

Sư đoàn 370: Tại cơ quan Sư đoàn 370 và Trung đoàn 935, sau khi nghe Chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra toàn diện đơn vị trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", thực hiện "Năm kỷ luật, kỷ cương 2020". Trong đó, Đoàn tập trung kiểm tra hệ thống sổ sách văn kiện các ngành; việc duy trì nền nếp canh trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Sở chỉ huy Sư đoàn, Trung đoàn; kết quả công tác huấn luyện của các ngành; kiểm tra nhận thức các thành phần...

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 tại các đơn vị miền Trung và miền Nam
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 370.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 tại các đơn vị miền Trung và miền Nam
Đại tá Hoàng Văn Lâu – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra văn kiện, sổ sách CTĐ,CTCT tại khối cơ quan Sư đoàn.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền đã biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Sư đoàn 370 nói chung và Trung đoàn 935 nói riêng. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; tình hình đơn vị ổn định, cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, nội bộ đoàn kết nhất trí cao; chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ được nâng lên; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ các mặt công tác 6 tháng cuối năm 2020. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và đảm bảo an toàn bay; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, triển khai thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; Làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn về mọi mặt. (CÔNG GIANG)

Sư đoàn 375: Đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 tại Trung đoàn 282 và khối cơ quan Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 tại các đơn vị miền Trung và miền Nam
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 tại các đơn vị miền Trung và miền Nam
Kiểm tra kíp chiến đấu Tiểu đoàn 179, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, Sư đoàn 375, Trung đoàn 282 đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời; tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, hội thao, hội thi đạt kết quả tốt; thành lập Trung tâm huấn luyện miền Trung và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được giữ vững; nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị duy trì thường xuyên; tổ chức đại hội đảng cấp đúng kế hoạch, đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc. Công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính đã có nhiều chuyển biến vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; phòng chống dịch bệnh có hiệu quả…

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Tố Việt đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Sư đoàn 375 và Trung đoàn 282. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; rà soát, tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các mặt công tác năm 2020, nhất là kiện toàn, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện chiếu đấu sát với từng đơn vị, tổ chức luyện tập kíp chiến đấu ở phân đội và sở chỉ huy các cấp, nâng cao chất lượng SSCĐ, quản lý vùng trời; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập, hội thao, hội thi; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đóng quân canh phòng; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; nắm và quản lý chặt chẽ tư tưởng, công tác cán bộ, phát huy vai trò của các tổ chức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong ngày, Đoàn công tác của Quân chủng cũng đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Kho K336, Cục Kỹ thuật PK-KQ. (HỮU LỆ)
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website