13 giờ:20 phút Thứ hai, ngày 22 tháng 6 , 2020

Đại hội đại biểu Tổng công ty ACC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025:

Tập trung lãnh đạo Tổng công ty ACC ổn định và phát triển vững chắc

Trong 2 ngày (21 và 22-6), Đảng bộ Tổng công ty ACC tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng. Dự Đại hội có 100 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty ACC.

Tập trung lãnh đạo Tổng công ty ổn định và phát triển vững chắc
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tập trung lãnh đạo Tổng công ty ổn định và phát triển vững chắc
Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X gồm 7 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao.

Tập trung lãnh đạo Tổng công ty ổn định và phát triển vững chắc
Thượng tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ACC,
kết luận phần thảo luận văn kiện của Đảng bộ Tổng công ty.

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo Tổng công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là: Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; tổ chức, quản lý, điều hành thi công nhiều công trình đạt chất lượng, tiến độ, đạt hiệu quả kinh tế; công tác kiện toàn sắp xếp các cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh, gọn; công tác tài chính có nhiều cố gắng trong bảo đảm nguồn vốn cho các nhiệm vụ; quyết liệt trong thanh lý các hợp đồng kinh tế không đúng quy định; các dự án đầu tư bước đầu đạt hiệu quả; tích cực, chủ động chuẩn bị các nội dung cơ cấu lại và cổ phần hóa Tổng công ty. Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ, sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, uy tín, thương hiệu ACC tiếp tục được giữ vững. Cán bộ, nhân viên và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo Tổng công ty ổn định và phát triển vững chắc
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng
chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp; triển khai chặt chẽ Đề án cơ cấu lại và cổ phần hóa Tổng công ty; tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng Tổng công ty ổn định, phát triển vững chắc, là doanh nghiệp đứng đầu trong thị phần xây dựng công trình hàng không, doanh nghiệp mạnh trong thi công các công trình giao thông, công trình dân dụng, công trình kỹ thuật và các công trình phục vụ huấn luyện SSCĐ, sinh hoạt, học tập của bộ đội, đặc biệt là ở những địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biển đảo; từng bước vươn ra thị trường xây dựng khu vực và thế giới. Là nhà đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, văn phòng, trung tâm thương mại cho thuê, trước mắt là các dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội. Không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm đúng pháp luật, giữ vững thương hiệu và uy tín trên thị trường; nâng cao đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Tổng công ty.

Tập trung lãnh đạo Tổng công ty ổn định và phát triển vững chắc
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ACC nhiệm kỳ 2020-2025.
Tập trung lãnh đạo Tổng công ty ổn định và phát triển vững chắc
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ
Tổng công ty ACC nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Đảng bộ Tổng công ty ACC đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng công ty ACC cần quán triệt sâu sắc tình hình để có nhận thức đúng, tạo cơ sở chuyển biến về hành động, phấn đấu đạt mục tiêu phương hướng mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó phải thường xuyên coi trọng và tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức đúng và đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi, yêu cầu nhiệm vụ; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, chuyển biến thực sự về trách nhiệm chính trị, quyết tâm xây dựng Tổng công ty vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Tổng công ty trên thị trường trong nước và quốc tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an toàn, nhất là an toàn giao thông, an toàn trong lao động; từng bước tiến hành chặt chẽ, hiệu quả Đề án cơ cấu lại doanh nghiệm và cổ phần hóa Tổng công ty; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website