7 giờ:11 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 8 , 2020

Xây dựng Tổng công ty ACC ổn định, phát triển vững chắc

Những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp xây dựng trong Quân đội gặp nhiều khó khăn do Nhà nước cắt giảm đầu tư công, thị trường xây dựng cạnh tranh gay gắt, giá cả nguyên, nhiên liệu, vật tư luôn biến động... Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và cổ phần hóa các doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2016-2020. Đối với Tổng công ty ACC, đây là giai đoạn tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế và chuẩn bị các bước cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp. Nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị của Tổng công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường; giá cả; yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng ngày càng cao; đội ngũ cán bộ chủ trì từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên có nhiều thay đổi; địa bàn đóng quân và thi công phân tán; một số trang bị, xe máy qua sử dụng lâu năm đã xuống cấp; thời tiết diễn biến thất thường...

Xây dựng Tổng công ty ACC ổn định, phát triển vững chắc
Công ty TNHH MTV ACC-24 thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Nội Bài.
                                                                                                                                                                           Ảnh:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, các cơ quan chức năng Quân chủng và sự nỗ lực, quyết tâm cao, Tổng công ty ACC đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là Tổng công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD đúng hướng, đúng pháp luật; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; tổ chức, quản lý, điều hành thi công nhiều công trình đạt chất lượng, tiến độ, đạt hiệu quả kinh tế; công tác kiện toàn sắp xếp các cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh, gọn; công tác tài chính có nhiều cố gắng trong bảo đảm nguồn vốn cho các nhiệm vụ; các dự án đầu tư bước đầu đạt hiệu quả; tích cực, chủ động chuẩn bị các nội dung cơ cấu lại và cổ phần hóa Tổng công ty. Đảng ủy, Đảng bộ Tổng công ty luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ, sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, uy tín, thương hiệu ACC tiếp tục được giữ vững.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020; những năm qua, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty ACC đã đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thị trường; quan tâm đầu tư nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh; tìm hiểu, nắm bắt, tiếp thị với chủ đầu tư; giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, thị trường có vốn ngoài ngân sách nhà nước. Đặc biệt, Tổng công ty đã tập trung đổi mới công tác quản lý, điều hành; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thi công cho đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị; cải tiến quy trình, công nghệ thi công, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn các công trình, dự án, nhất là các công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng của các đơn vị trong Quân đội và công trình trọng điểm. Từ năm 2015 đến nay, Tổng công ty đã ký kết 663 hợp đồng với tổng trị giá 14.708 tỷ đồng; trong đó đã bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào khai thác sử dụng 776 hạng mục công trình với giá trị 14.135 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến năm 2019, doanh thu của Tổng công ty đạt 15.808,375 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 357,090 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 7.748.628 đồng/ người/ tháng. Tổng công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy chế, quy định đối với các dự án đầu tư phát triển nhà ở trong Quân đội, dự án theo Thông tư 35, 55, dự án theo hình thức BT và dự án xây dựng trụ sở làm việc của các đơn vị thành viên. Một số dự án đã đưa vào kinh doanh, khai thác, sử dụng và thu được lợi nhuận khá như: Dự án K98/Nha Trang, Dự án Vĩnh Hòa/Nha Trang...

Trong những năm tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và cổ phần hóa các doanh nghiệp Quân đội. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng các cấp; triển khai chặt chẽ Đề án cơ cấu lại và cổ phần hóa Tổng công ty; tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng Tổng công ty ổn định, phát triển vững chắc, phấn đấu là doanh nghiệp đứng đầu trong thị phần xây dựng công trình hàng không, doanh nghiệp mạnh trong thi công các công trình giao thông, công trình dân dụng, công trình kỹ thuật và các công trình phục vụ huấn luyện SSCĐ, sinh hoạt, học tập của bộ đội, đặc biệt là ở những địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biển đảo; từng bước vươn ra thị trường xây dựng khu vực và thế giới. Là nhà đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, văn phòng, trung tâm thương mại cho thuê, trước mắt là các dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội. Mặt khác, không ngừng nâng cao hiệu quả SXKD, bảo đảm đúng pháp luật, giữ vững thương hiệu và uy tín trên thị trường; nâng cao đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước.

NHƯ NGỌC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website