12 giờ:22 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 8 , 2020

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 3-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đại biểu một số cơ quan Bộ Quốc phòng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X là sự kiện chính trị, dấu mốc rất quan trọng của Đảng bộ Quân chủng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu của Quân chủng. Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Để Đại hội thành công tốt đẹp, đồng chí Chính ủy Quân chủng đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, phát biểu khai mạc Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân chủng PK-KQ luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nội bộ đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý chính xác các tình huống chiến lược, nhất là trên hướng biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng được nâng lên; thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, cơ động lực lượng, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bắn, ném bom, diễn tập của các lực lượng; sản xuất, xây dựng kinh tế đúng hướng, đúng pháp luật. Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong thời kỳ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tham quan các sản phẩm, mô hình, sáng kiến trưng bày tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời các tình huống tác chiến trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên hướng biển, đảo. Thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá (Chấn chỉnh tổ chức, biên chế Quân chủng tinh, gọn, mạnh, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân chủng). Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chấn chỉnh tổ chức biên chế; đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, tập trung vào huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; huấn luyện làm chủ và khai thác có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Đảng bộ Quân chủng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với nhiệm vụ của Quân chủng; nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và các nhiệm vụ đột xuất, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách sử dụng lực lượng PK-KQ tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhất là trên hướng biển, đảo, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ. Thực hiện tốt chức năng cơ quan chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương; chủ động tham mưu đề xuất, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thế trận tác chiến phòng không, phòng không lục quân, phòng không nhân dân và không quân toàn quân. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng và làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN lần thứ 17 tại Việt Nam.

Tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát với từng đối tượng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo lộ trình xác định; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có đủ trình độ, năng lực làm chủ, khai thác VKTBKT mới, hiện đại. Tích cực nghiên cứu, cải tiến, khắc phục, sửa chữa các loại VKTBKT của Quân chủng bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phục vụ tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập; tập trung huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, cải tiến; coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Quân chủng, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, giảm thấp nhất các vụ việc thông thường. Coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu sau Đại hội, Đảng ủy Quân chủng nhiệm kỳ mới cần kịp thời bổ sung, hoàn thiện, ban hành hệ thống quy chế làm việc, lãnh đạo các mặt công tác, chương trình hành động toàn khóa và phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ, để sớm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội. Đồng thời tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ sẽ thành công tốt đẹp, toàn Đảng bộ đoàn kết một lòng, lãnh đạo Quân chủng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quản lý và bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

ĐỨC LƯU, ĐÌNH KÝ, CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website