16 giờ:58 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 12 , 2020

Toàn quân nêu cao quyết tâm phấn đấu, rèn luyện tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và nuôi dưỡng.

 Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không quản hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý; được nhân dân yêu mến, vinh tặng danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Từ đó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ mang đầy đủ những phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thể hiện rõ nét trong lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-1964): “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Toàn quân nêu cao quyết tâm phấn đấu, rèn luyện tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao nhà tình nghĩa và trò chuyện với người dân Tiền Giang (năm 2018).

Nhận thức sâu sắc giá trị và ý nghĩa to lớn danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện sự sáng tạo, cách làm mới của quân đội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, trọng tâm là: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, tri thức, dân chủ, kỷ luật; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế. Đã gắn kết chặt chẽ cuộc vận động với các Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tết quân dân” và nhiều mô hình mới, phù hợp thực tiễn cơ quan, đơn vị trong toàn quân... Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới; thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được phát huy, lan tỏa, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị quân đội luôn chủ động, tích cực huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động cách mạng, các phong trào và nhiệm vụ chính trị ở địa phương; hỗ trợ, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững; phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đưa văn hóa, y tế về thôn, bản. Các binh đoàn, đoàn kinh tế-quốc phòng đã gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới trên các địa bàn chiến lược; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, quân đội đã tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng với quân đội các nước, đóng góp tích cực vào sự ổn định, hòa bình, phát triển trong khu vực và trên thế giới, quảng bá và làm sâu đậm hơn giá trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế. Tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc của QĐND Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quân đội đã quán triệt nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ động tham mưu với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh, diễn tập phòng, chống dịch Covid-19; triển khai hàng trăm điểm cách ly, tổ chức cách ly cho gần 140.000 người, có gần 2.000 chốt chặn trên biên giới với hơn 1 vạn cán bộ, chiến sĩ kiểm soát đường mòn, lối mở và tổ chức nhiều khu vực cách ly tập trung; phối hợp với địa phương phong tỏa, cách ly, tiêu độc, khử trùng, dập dịch; thành lập các tổ, đội cơ động phòng, chống dịch tại các đơn vị, lập các bệnh viện dã chiến, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị... được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, quân đội luôn xung kích đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong tháng 10 và đầu tháng 11-2020, liên tiếp nhiều cơn bão đổ bộ vào miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Với tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã liên tục chỉ đạo các đơn vị quân đội tập trung lực lượng, phương tiện giúp các địa phương và nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; phân công các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu... trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tài, tìm kiếm cứu nạn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản gian khổ, hy sinh anh dũng, góp phần tô thắm thêm truyền thống của quân đội anh hùng và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, tạo nền tảng để quân đội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo thời cơ và đột phá trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh vẫn tiếp diễn phức tạp. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và hội nhập, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, quyết liệt và trực diện hơn, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi ngày càng cao.

Toàn quân nêu cao quyết tâm phấn đấu, rèn luyện tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong quảng bá các tác phẩm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Ảnh: THÁI HƯNG.

Do đó, việc phấn đấu, rèn luyện xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình hiện nay cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bộ đội về tầm quan trọng của việc phấn đấu, rèn luyện xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan, đơn vị phải tập trung làm rõ tầm quan trọng của việc phấn đấu, rèn luyện để mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, những nội dung cơ bản về bản chất, truyền thống của Quân đội ta, chỉ rõ những yếu tố tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, gắn với thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, để có biện pháp phòng, chống những biểu hiện không tốt làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của quân đội, đến danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới (theo Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương), coi đây là giải pháp nền tảng góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện tốt cuộc vận động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của toàn quân, toàn quốc bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ với các chuẩn mực: Kiên định vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao, hành động đẹp, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; có tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt; dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết, tôn trọng, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, giảm nghèo bền vững... chú trọng vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị lấy kết quả thực hiện tiêu chí Bộ đội Cụ Hồ là một nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Hai là, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu có vai trò, tác động rất lớn, tạo nên sức mạnh chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, thúc đẩy phong trào cách mạng đi lên. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện phương châm nêu gương “trên trước dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, học tập đi đôi với làm theo, chú trọng nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp bằng việc làm, hành động cụ thể. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 6-11-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội. Cán bộ, đảng viên giữ cương vị càng cao càng phải nêu gương cho cấp dưới noi theo. Quá trình thực hiện phải đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mỗi tổ chức của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần đẩy mạnh hoạt động thi đua xung kích, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, ý thức tự giác của cán bộ, hội viên, đoàn viên, bảo đảm cho nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ đi vào cuộc sống, gắn liền với hoạt động của các tổ chức, lực lượng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Ba là, các cơ quan, đơn vị cần tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Thực tiễn cho thấy, hoạt động của bộ đội càng phong phú, sinh động, sát chức năng, nhiệm vụ, nhất là lúc khó khăn, gian khổ thì phẩm chất, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ càng được thể hiện sâu sắc, chân thực. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần thông qua thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, chấp hành tốt kỷ luật... để bộ đội rèn luyện, trưởng thành. Toàn quân cần đề cao trách nhiệm và hành động, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu-thịt, “cá-nước” với nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, tích cực tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi mặt đời sống xã hội ngay từ cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. Cùng với đó, toàn quân tiếp tục thực hiện tốt vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bốn là, chủ động, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần phát hiện, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến; mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, gian khổ. Xây dựng các mô hình thi đua, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác thực sự tiêu biểu xuất sắc, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn quân, toàn quốc. Gắn việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo sự tin tưởng, yên tâm phấn khởi, gắn bó với đơn vị và hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy truyền thống, bản chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Quá trình bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về khen thưởng bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và những việc làm gây phương hại đến uy tín, truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Năm là, tích cực, chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ là tình cảm, niềm tin của quần chúng nhân dân dành cho quân đội; có được danh hiệu cao quý ấy là cả một quá trình thực tiễn đấu tranh của đội quân của dân, do dân, vì dân. Hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, lôi kéo cán bộ, chiến sĩ quân đội chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất, coi nhẹ các giá trị tinh thần, đồng thời lợi dụng các vụ việc vi phạm kỷ luật của một số cán bộ, chiến sĩ để đưa ra những luận điệu xuyên tạc trắng trợn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Do đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp phải luôn nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quân đội và cơ quan, đơn vị trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng giáo dục, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 823-CT/QUTW ngày 10-9-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong quân đội; nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao khả năng tự "đề kháng" của cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tạo ra "hệ miễn dịch” của cán bộ, chiến sĩ đối với mọi thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch.

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ gắn liền với sự trưởng thành, phát triển của quân đội. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội hôm nay cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Toàn quân phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Trước mắt, toàn quân nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mọi lĩnh vực công tác, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website