10 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Mức trợ cấp ốm đau đối với người tham gia bảo hiểm xã hội

Dưới đây là một số quy định về mức trợ cấp ốm đau đối với người tham gia bảo hiểm xã hội.

 Hỏi: Trước đây tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội với mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 3 triệu đồng/tháng. Sau khi nghỉ một thời gian tôi tiếp tục đi làm, tham gia bảo hiểm xã hội với tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 5 triệu đồng/tháng và bị ốm ngay trong tháng đầu tiên khi trở lại làm việc. Xin hỏi khi nghỉ ốm, mức trợ cấp ốm đau của tôi sẽ được tính trên cơ sở tiền lương đóng bảo hiểm xã hội nào?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 thì trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Như vậy, mức trợ cấp ốm đau của đồng chí sẽ được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng 5 triệu đồng/tháng.

Hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được đúng 15 năm. Do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày nên phải nghỉ việc để điều trị trong thời gian 2 năm. Vậy, mức hưởng chế độ ốm đau đối với tôi được tính như thế nào?

Trả lời: Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày được quy định tại Khoản 2, Điều 28, Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, mức hưởng chế độ ốm đau đối với 180 ngày đầu được tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp hết thời gian 180 ngày mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị thì mức trợ cấp ốm đau phụ thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể:

1. Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

2. Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

3. Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

Đối với trường hợp của đồng chí, mức hưởng chế độ ốm đau trong 180 ngày đầu được tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Đối với thời gian còn lại, mức trợ cấp ốm đau được tính bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website