16 giờ:28 phút Thứ hai, ngày 11 tháng 10 , 2021

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 11-10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 2.743 điểm cầu trên cả nước. Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và các đồng chí cán bộ chủ chốt.

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-10 đến 7-10-2021, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. (2) Báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (4) Quy định về những điều Đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau Hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Theo đó, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu: Căn cứ nội dung thông báo nhanh của Trung ương và Tổng cục Chính trị cung cấp, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, triển khai xây dựng kế hoạch Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, từ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đến cấp cơ sở, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng phải được thông báo. Về hình thức tổ chức các hội nghị của các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, căn cứ quân số, tình hình nhiệm vụ, nhất là tình hình Covid-19, để quyết định hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, do bí thư (phó bí thư) cấp ủy thực hiện. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ tổ chức các hội nghị; phát huy tốt vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Phong trào Thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; đẩy mạnh tuyên truyền gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961/23-10-2021); đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2021)... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị

 

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website