9 giờ:17 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 , 2022

Đảng ủy Học viện PK-KQ và Đảng ủy Sư đoàn 361 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382

Vừa qua, Đảng ủy Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) và Đảng ủy Sư đoàn 361 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUTQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Đảng ủy Học viện PK-KQ: Sau 15 thực hiện Nghị quyết 382, công tác kỹ thuật của Học viện đã có chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc. Các cơ sở kỹ thuật được đầu tư chính quy, bảo đảm hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trung tâm của Học viện. Nền nếp, chế độ, chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật của Học viện ngày càng được nâng lên; hệ số bảo đảm trang bị, hệ số đồng bộ, hệ số kỹ thuật luôn được duy trì tốt, hạn chế được hiện tượng hỏng hóc, xuống cấp của vũ khí, trang bị kỹ thuật; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật từng bước được xây dựng chuẩn hóa. Học viện đã tập trung đột phá trong nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng và xây dựng phần mềm mô phỏng, giáo án, giáo trình giảng dạy vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đảng ủy Học viện PK-KQ và Đảng ủy Sư đoàn 361 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382
Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Thời gian tới, Đảng ủy Học viện PK-KQ thực hiện Nghị quyết 382 và Kết luận số 763-KL/QUTW, ngày 19-12-2012 của Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật trong thời gian tới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kỹ thuật, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng kỹ thuật, chủ động gắn thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật hằng năm và thực hiện các nghị quyết chuyên đề được Quân ủy Trung ương ban hành; tập trung đột phá vào thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm và làm chuyển biến căn bản những khâu yếu, mặt yếu trong công tác kỹ thuật. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật theo tinh thần Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Trong đó, tập trung vào huấn luyện sử dụng, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Kết hợp chặt chẽ, linh hoạt các hình thức, phương pháp trong huấn luyện, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng; tăng cường đầu tư và phát huy hiệu quả các phòng học chuyên dùng, phòng huấn luyện kỹ thuật. Thường xuyên duy trì, tổ chức các hoạt động hội thao, hội thi kỹ thuật để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng xử lý tình huống... quyết tâm xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

Đảng ủy Sư đoàn 361: Trong 15 năm qua, Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 382; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ 6 nội dung của công tác kỹ thuật; có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc như: Bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện, hội thi, hội thao, cơ động, diễn tập, bắn đạn thật. Hệ số kỹ thuật các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; công tác xây dựng và củng cố các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, các nhiệm vụ sữa chữa, nâng cấp đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chương trình, nhiệm vụ của Nghị quyết 382, các đề án của Tổng cục Kỹ thuật và Quân chủng PK-KQ được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác, tích cực, chủ động học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng ủy Học viện PK-KQ và Đảng ủy Sư đoàn 361 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382
Đại tá Nguyễn Văn Đấy - Sư đoàn trưởng trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 382.

Đảng ủy Sư đoàn xác định trong thời gian tới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt phương hướng, mục tiêu, quan điểm, giải pháp thực hiện Nghị quyết 382; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và mới, cải tiến; bảo đảm kịp thời về số, chất lượng, đồng bộ và độ tin cậy của vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của Sư đoàn. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu kỹ thuật, trình độ khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến; phấn đấu hệ số kỹ thuật hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Xây dựng cơ quan kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên vững mạnh, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu phương hướng xây dựng Sư đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến “điểm” trong thực hiện công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50 giai đoạn 2021-2025 cấp Bộ Quốc phòng.

HOÀNG QUÂN, CÔNG HÙNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website