8 giờ:45 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 5 , 2022

Thực hiện Quy chế dân chủ ở Sư đoàn 370

Những năm qua, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 370 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ huy, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở Sư đoàn 370
Khảo sát thực hiện QCDC ở cơ sở tại cơ quan Sư đoàn 370.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đào Quốc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370 cho biết: “Thời gian qua, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã ban hành các chỉ thị, hướng dẫn, quyết định, quy chế, quy định trên các mặt công tác, nhằm cụ thể hóa việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong Sư đoàn. Theo đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Nổi bật là quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ được đề cao, tôn trọng, ngày càng được phát huy tốt hơn; tạo được sự đồng thuận, mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị; niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp được củng cố vững chắc, tạo không khí phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Tìm hiểu thực tế tại Trung đoàn 935, chúng tôi nhận thấy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn đã xây dựng các quy chế lãnh đạo, trong đó có chủ trương, biện pháp thực hiện QCDC ở cơ sở. Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở thường xuyên đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo. Trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chú trọng các nội dung, biện pháp sát tình hình thực tiễn đơn vị, cụ thể hóa trên ba mặt dân chủ lớn: Dân chủ về chính trị, Dân chủ về quân sự, Dân chủ về kinh tế - đời sống cũng như chuyên môn và thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, không để nảy sinh những hiện tượng vi phạm quyền dân chủ, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo Trung tá Phạm Thái Bắc - Phó Chính ủy Trung đoàn 935, mọi vấn đề đều được đưa ra bàn bạc để đi đến thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy. Trong sinh hoạt Đảng hằng tháng, Đảng ủy đã tổ chức đối thoại dân chủ trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc trong tư tưởng và quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; hằng tuần tổ chức giao ban, chỉ huy đại đội, tiểu đoàn, phi đội lắng nghe ý kiến và giải quyết các vấn đề nảy sinh, vướng mắc kịp thời. Thông qua Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, cán bộ, chiến sĩ đều được thông tin đầy đủ về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của bộ đội.

Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các đơn vị trong toàn Sư đoàn luôn duy trì thực hiện nghiêm QCDC ở cơ sở, nhất là việc lấy ý kiến đóng góp của cá nhân đối với sự lãnh đạo của tập thể. Hằng ngày, mọi thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp của quân nhân được phản ánh kịp thời đến chỉ huy đơn vị. Tất cả ý kiến của cán bộ, chiến sĩ đều được cấp ủy, chỉ huy ghi nhận, giải đáp cụ thể, thỏa đáng, tạo niềm tin, xây dựng và củng cố mối đoàn kết nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các đơn vị trong toàn Sư đoàn duy trì thực hiện có nền nếp sinh hoạt Ngày Đảng, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần hằng tháng; tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ định kỳ theo quy định giữa cán bộ chủ trì đơn vị với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; thực hiện công khai những nội dung được biết, được bàn, được kiểm tra và giám sát cho quân nhân toàn đơn vị. Định kỳ hằng tháng, quý, chỉ huy các đơn vị tổ chức sinh hoạt thông báo tình hình, quán triệt nhiệm vụ; phổ biến công khai các quy chế, quy định, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, nhất là công tác cán bộ... để cán bộ, chiến sĩ biết, giám sát thực hiện, phát huy tính tự giác của mọi quân nhân trong chấp hành kỷ luật, pháp luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 370 tiếp tục quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong Sư đoàn”; đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nắm chắc cơ sở, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quản lý tư tưởng, kỷ luật; chăm lo bảo đảm đời sống và mọi quyền lợi chính đáng cho quân nhân. Bên cạnh đó, phát huy quyền dân chủ của quân nhân thông qua hoạt động của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Qua đó, mọi cán bộ, chiến sĩ được thể hiện trực tiếp quyền được biết, được bàn, được làm, được cùng kiểm tra giám sát và nghĩa vụ của mình trước những vấn đề do thực tiễn đặt ra; đồng thời, đề xuất những nội dung, biện pháp để thực hiện quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực, mọi mặt hoạt động của đơn vị. Quan tâm, bồi dưỡng năng lực hoạt động thực tiễn cho các ủy viên hội đồng, đa dạng hóa các hình thức dân chủ, kịp thời giải quyết thấu đáo những vấn đề cán bộ, chiến sĩ phản ánh; hướng hoạt động dân chủ của hội đồng quân nhân vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website