14 giờ:36 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 5 , 2019

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)

Chiều 28-5, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII). Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng, các đồng chí chủ trì các sư đoàn, học viện, nhà trường, tổng công ty, công ty và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị khu vực phía Bắc

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị.
Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Tư lệnh Quân chủng thông báo những nội dung cơ bản về Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng sẽ tổ chức thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị để thống nhất về nhận thức và hành động. Đối với HSQ-BS, QNCN, CNVQP và quần chúng sẽ tổ chức phổ biến, tuyên truyền theo lớp học chính trị tại đơn vị.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website