15 giờ:34 phút Thứ năm, ngày 7 tháng 7 , 2022

Quân ủy Trung ương tổ chức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 7-7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Quốc phòng, kết nối trực tuyến với 52 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Quân ủy Trung ương tổ chức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến một số nội dung quan trọng của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm là hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đời sống xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, xây dựng CNXH ở nước ta. Cuốn sách có giá trị thực tiễn sâu sắc, nhận được sự quan tâm, đánh giá cao cả trong và ngoài nước, tạo được sự lan tỏa trong khắp các tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Việc tham gia Hội nghị là bước quan trọng triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ và Quân chủng PK-KQ nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của nước ta; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong Quân chủng PK-KQ.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website