13 giờ:19 phút Thứ tư, ngày 17 tháng 8 , 2022

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”

Sáng 17-8, tại Đoàn An điều dưỡng 18, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Tọa đàm có Trung tướng Trần Văn Vương - Phó Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng; đại biểu lãnh đạo chỉ huy, UBKT các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy, tổng công ty, công ty khu vực phía Bắc của Quân chủng PK-KQ, Đoàn An điều dưỡng 18 và 82 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo Tọa đàm.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”
Trung tướng Trần Văn Vương - Phó Chủ nhiệm UBKT QUTW và Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng trao đổi với các đại biểu tại Tọa đàm.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”
Các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Với chủ đề “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi, tham luận, làm rõ vị trí, vai trò, nội dung, biện pháp của công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dưng Đảng trong tình hình hiện nay. Các ý kiến đều khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, nghị quyết, kết luận, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”
Đại tá Vũ Ngọc Hoàng - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng phát biểu tại Tọa đàm.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”
Các đại biểu dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn triển khai thực hiện của UBKT các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và công tác giám sát theo quan điểm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, người chỉ huy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm; xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật bảo đảm chặt chẽ.

Phát biểu tại Tọa đàm, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng nhấn mạnh: Kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chính là làm cho các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do vậy, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp và mọi cán bộ, đảng viên. UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ và các quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ động tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm; phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan pháp chế kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại và các vụ việc kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục; xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm tốt việc sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; tích cực bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thực sự là lực lượng nòng cốt tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website