10 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 Hỏi: Tôi là công nhân viên quốc phòng, nhân viên kinh doanh thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội nên thường xuyên đi giao dịch với khách hàng ngoài nơi làm việc. Tôi bị tai nạn giao thông trong khi đi đưa hàng cho khách. Xin hỏi, tôi có được xem xét, giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 43, Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động và suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Trường hợp của đồng chí bị tai nạn giao thông trên đường làm việc do người sử dụng lao động yêu cầu. Do vậy, đồng chí được xem xét, giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định.

Hỏi: Tôi là nhân viên của một công ty trong Quân đội, được giao kiêm nghiệm công tác công đoàn. Tôi bị tai nạn giao thông khi đi thăm hỏi công nhân bị ốm. Xin hỏi, trường hợp tôi có được giải quyết chế độ tai nạn lao động không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 193 của Bộ luật lao động thì cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để hoạt động công đoàn theo quy định và được người sử dụng lao động trả lương.

Trường hợp đồng chí đi thăm hỏi công nhân bị ốm là thực hiện nhiệm vụ công việc được giao. Do vậy, vụ tai nạn của đồng chí là tai nạn lao động và được xem xét, giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Hỏi: Tôi bị tai nạn tại nơi làm việc và đã được Đoàn điều tra tai nạn lao động kết luận bị tai nạn lao động. Sau khi điều trị ổn định, tôi được giới thiệu đi giám định mức suy giảm khả năng lao động và được Hội đồng giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động 4% do tai nạn lao động. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hay không? Trợ cấp hàng tháng hay trợ cấp một lần?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 43 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 43 và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn lao động thì mới được hưởng trợ cấp tai nạn lao động.

Trường hợp đồng chí bị tai nạn lao động nhưng mức độ suy giảm khả năng lao động là 4% nên chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp tai nạn lao động.

Hỏi: Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh theo quy định trên.

                                      BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website