13 giờ:16 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 , 2023

Xây dựng tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội hiện nay

Tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam một mặt được hình thành, củng cố, phát triển dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội; mặt khác, còn dựa trên tình thương yêu giai cấp, tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn như ruột thịt “lúc thường cũng như lúc ra trận” giữa những con người cùng chung chí hướng, mục tiêu, lý tưởng, cùng thực hiện nhiệm vụ cao cả và rất vinh quang của người quân nhân cách mạng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội ta vừa là thuộc tính bản chất của quân đội cách mạng, vừa là một trong những cơ sở tạo nên giá trị văn hóa quân sự tốt đẹp thấm sâu, thấm đậm trong đời sống tinh thần của bộ đội, là phẩm chất đặc biệt trong nhân cách người quân nhân cách mạng - “Bộ đội Cụ Hồ”.

Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, sự cần thiết của việc xây dựng, củng cố, phát triển tình đồng chí, đồng đội; chăm lo xây dựng tình yêu thương đồng chí, đồng đội, nhất là đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng bầu không khí dân chủ, tin tưởng, chia sẻ, tương thân, tương ái, thắm tình đồng chí, đồng đội trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ luôn tôn trọng, tin tưởng, thương yêu, giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có động cơ phấn đấu đúng đắn, gắn bó với đơn vị; sâu sát, gần gũi, tôn trọng, đồng cam, cộng khổ với bộ đội. Bộ đội tôn trọng, tin tưởng, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành  nhanh chóng và chính xác… Qua đó, tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội ta luôn được củng cố, phát triển, trở thành tài sản tinh thần thiêng liêng, cao quý trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân, là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội ta.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, hiện tượng đoàn kết hình thức, đoàn kết xuôi chiều, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền, tranh công, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý nghi kỵ, bằng mặt mà không bằng lòng, độc đoán, gia trưởng, quan liêu, quân phiệt, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, đơn thư nặc danh, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp vẫn diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị. Còn có cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu về phẩm chất, lối sống trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực dụng, tư duy nhiệm kỳ, toan tính, vun vén lợi ích cá nhân, thiếu trung thực; tự thương, tự sát, tự tự… vẫn chưa chấm dứt.

Những hạn chế, khuyết điểm trên đã trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; khoét sâu mâu thuẫn, bất đồng trong cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến tình đồng chí, đồng đội, truyền thống đoàn kết, nhất trí, uy tín của Quân đội ta, đến phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, đó là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, nhất là việc chúng lợi dụng các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của một số cán bộ, chiến sĩ để phát tán thông tin sai trái, bình luận xuyên tạc sự thật, nhằm hạ thấp uy tín của Quân đội, bôi nhọ tình đồng chí, đồng đội, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Vì vậy, để xây dựng tình đồng chí, đồng đội vững chắc trong Quân đội trong tình hình hiện nay, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải quán triệt, nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; chức trách, nhiệm vụ của từng quân nhân; coi đây là tiền đề quan trọng để xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong đơn vị. Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, cổ vũ, động viên, hướng mọi hoạt động của bộ đội vào mục tiêu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện ở mọi lúc, mọi nơi; gắn mình với cơ quan, đơn vị, coi cơ quan, đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội là anh em, là người thân.

Phát huy trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các tổ chức, các lực lượng, nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng tình đồng chí, đồng đội. Tổ chức đảng, chỉ huy, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn, hội đồng quân nhân, căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, đặc điểm tâm lý của các đối tượng trong đơn vị để xác định đúng, trúng chủ đề, nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho bộ đội; lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục, định hướng để mọi thành viên trong tổ chức, đơn vị nhận rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, đề cao trách nhiệm, tích cực, tự giác tham gia xây dựng đơn vị có bầu không khí đoàn kết, thống nhất, tin cậy, tình yêu thường đồng chí, đồng đội. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị để bộ đội biết, bộ đội bàn, bộ đội làm và bộ đội kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, phát triển và phát huy mặt tích cực, tiến bộ của bộ đội; không ngừng nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để ngăn chặn, đẩy lùi , khắc phục những mặt tiêu cực, lạc hậu; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Kết hợp chặt chẽ việc xây dựng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý chí quyết tâm chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật cho bộ đội gắn với đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ luật, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử xấu trên địa bàn đóng quân nhằm mua chuộc, lôi kéo, dụ dỗ cán bộ, chiến sĩ sa ngã vào các tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Quân đội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình quân nhân để nắm chắc, quản lý tốt các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời giải quyết thấu đáo các tình huống về công tác tư tưởng, không để bị động bất ngờ. Thiết thực củng cố, phát huy những giá trị tốt đẹp của tình đồng chí, đồng đội; lan tỏa tình thương, trách nhiệm, sống có nghĩa, có tình trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website