10 giờ:31 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 6 , 2023

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 917

Sáng 8-6, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Thiếu tướng Trần Trung Thiết - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2023 tại Trung đoàn 917, Sư đoàn 370. Tham gia Đoàn có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn 370.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 917
Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị và Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 917, Sư đoàn 370.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 917
Thiếu tướng Trần Trung Thiết - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức thăm hỏi, động viên phi công, thợ máy Trung đoàn 917.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 917
Kiểm tra văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 917.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đơn vị báo cáo tình hình hoạt động CTĐ,CTCT của Trung đoàn 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời trực tiếp kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện trên các mặt hoạt động CTĐ,CTCT, tập trung vào hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT; việc duy trì nền nếp, chế độ hoạt động các của các ngành (Tuyên huấn, Tổ chức, Cán bộ, Bảo vệ - An ninh, Kiểm tra - Giám sát, công tác quần chúng); việc bảo bảo đảm, quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư CTĐ, CTCT; công tác xây dựng củng cố cảnh quan, môi trường đơn vị...
Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 917 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Trung đoàn an toàn về mọi mặt, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp ủy đảng các cấp.

Đồng thời, đơn vị cũng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ ở các cấp; thực hiện tốt các mặt công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; tăng cường củng cố, xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp… Hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT được xây dựng đầy đủ, đăng ký khoa học, cụ thể, tỉ mỉ…

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Trung Thiết ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Trung đoàn 917 trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời yêu cầu Trung đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên; rà soát nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiện nhiệm vụ sát, đúng. Duy trì nghiêm nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, coi trọng làm tốt công tác tư tưởng; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, phát huy tốt dân chủ cơ sở, đổi mới và nâng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; quan tâm, xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết thống nhất; chăm lo đời sống vật chất tinh thần bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website