13 giờ:9 phút Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 , 2023

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 624 trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Lữ đoàn 26 tăng cường các biện pháp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 26 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn 26 tăng cường các biện pháp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
Duyệt đội ngũ trong Lễ tuyên thệ Chiến sĩ mới năm 2023 của Lữ đoàn 26.
Ảnh: ĐỨC LƯU

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận của các cấp về công tác XDCQ, QLKL và bảo đảm an toàn trong các hoạt động; đặc biệt là Chỉ thị số 624-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) về tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ; Chỉ thị số 2024/CT-PKKQ của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ về việc nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL trong Quân chủng. Đảng ủy Lữ đoàn và các cấp ủy, chi bộ đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ XDCQ, QLKL, làm cơ sở để người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch công tác năm, căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, Đảng ủy Lữ đoàn phân công từng đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ XDCQ, QLKL; chú trọng các đơn vị thiếu tính ổn định, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm kỷ luật và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Lữ đoàn về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác XDCQ, RLKL; đồng thời, tập trung giáo dục làm rõ vị trí, ý nghĩa của XDCQ, RLKL với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để thực hiện tốt nội dung này, Lữ đoàn chỉ đạo tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thuyết phục cao. Trong đó, Lữ đoàn duy trì nền nếp, có chất lượng “Ngày Pháp luật”; thực hiện tốt Mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”; thường xuyên thông báo, định hướng kịp thời các vụ vi phạm kỷ luật trong toàn quân và Quân chủng đến 100% cán bộ, chiến sĩ để rút kinh nghiệm, chú trọng phần định hướng tư tưởng cho bộ đội.

Để nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL, Lữ đoàn xác định phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì làm nòng cốt. Theo đó, Lữ đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu từ lời nói đến việc làm theo phương châm “Cấp trên làm gương cho cấp dưới, chỉ huy làm gương trước đơn vị, đảng viên gương mẫu trước quần chúng”; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ XDCQ, QLKL, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ các cấp hằng năm.

Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, tư tưởng, Lữ đoàn chú trọng XDCQ trong huấn luyện, SSCĐ; tập trung xây dựng hệ thống sổ sách, văn kiện huấn luyện, SSCĐ chính quy, thống nhất, đúng mẫu biểu, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị, có chất lượng tốt. Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị chú trọng thực hiện chặt chẽ công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch trực ban chiến đấu theo phân cấp; tổ chức duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ canh trực từ kíp trực ban chiến đấu sở chỉ huy đến các đài, trạm, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt để Bộ Tư lệnh Quân chủng quản lý, chỉ huy điều hành mọi hoạt động thường xuyên và đột xuất. Quá trình huấn luyện, Lữ đoàn thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, theo đúng quy trình từ cá nhân đến phân đội; từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, huấn luyện nắm chắc lý thuyết mới đến thực hành…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực quân số; thực hiện tốt công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát người, phương tiện ra, vào doanh trại, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các cơ quan, đơn vị. Trong xử lý vi phạm kỷ luật, Lữ đoàn quán triệt và thực hiện theo Thông tư số 16/2020/TT-BQP, ngày 21-2-2020 của Bộ Quốc phòng, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, kiên quyết, triệt để, đúng người, đúng lỗi phạm. Đối với lực lượng công tác phân tán, độc lập, chiến sĩ mới nhập ngũ, trước khi nhận nhiệm vụ, chỉ huy đơn vị tập trung quán triệt, giáo dục, phổ biến rõ tính chất, yêu cầu nhiệm vụ và kỷ luật dân vận, nhằm phát huy tinh thần tự giác của cá nhân. Để hạn chế, tiến tới chấm dứt vi phạm an toàn giao thông, Lữ đoàn tăng cường các biện pháp quản lý về con người, phương tiện, cơ sở vật chất liên quan. Trước khi tham gia giao thông, Lữ đoàn đều tổ chức kiểm tra chặt chẽ: tình trạng kỹ thuật các phương tiện, giấy tờ tùy thân, mũ bảo hiểm,... nhắc nhở mọi quân nhân nêu cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và thể hiện rõ văn hóa giao thông.

Để tạo không khí dân chủ, sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn thường xuyên duy trì có chất lượng sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật; duy trì nghiêm nền nếp đối thoại dân chủ giữa chỉ huy các cấp với bộ đội; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của “Hòm thư góp ý” với mục đích giúp chỉ huy Lữ đoàn nắm vững tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, từ đó chủ động dự kiến nhiều biện pháp, sẵn sàng giải quyết kịp thời những vướng mắc, diễn biến nảy sinh ngay từ cơ sở.

Nhờ những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Lữ đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, Lữ đoàn được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

NGUYỄN HUYỀN HƯNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website