20 giờ:25 phút Thứ tư, ngày 6 tháng 12 , 2023

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Trong 3 ngày (từ 6 đến 8-12), các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các cơ quan, phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Sư đoàn 370: Năm 2023, Đảng ủy Sư đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB) chặt chẽ; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay; duy trì thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,
Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Đại tá Đào Quốc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; duy trì nghiêm nền nếp SSCĐ, QLVT, QLĐHB; nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay vững chắc; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; duy trì tốt hệ số kỹ thuật của trang bị khí tài và bảo đảm đúng, đủ, kịp thời vật chất hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ;

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Sư đoàn đã đạt được trong năm 2023; đồng thời yêu cầu, năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cần nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch bay, tổ chức huấn luyện bay sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị, bảo đảm an toàn bay vững chắc; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá đã xác định, trong đó tập trung lãnh đạo nâng cao trình độ SSCĐ, QLVT, QLĐHB; tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; khắc phục những tồn tại trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. (CÔNG GIANG)                  

Sư đoàn 371: Năm 2023, Đảng ủy Sư đoàn 371 đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá, làm chuyển biến vững chắc nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, trực cứu hộ, cứu nạn; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ chặt chẽ, đúng quy định; tổ chức bay huấn luyện, hội thao, diễn tập bắn, ném bom đạn thật hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hoạt động CTĐ, CTCT tiến hành có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 371 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Sư đoàn xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, QLVT, QLĐHB bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao; tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay khoa học, chặt chẽ, vững chắc. Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, nhất là công tác XDCQ, QLKL, diễn tập, bắn, ném bom đạn thật và các nhiệm vụ đột xuất khác; thực hiện có hiệu quả "ba khâu đột phá" đã đề ra…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Sư đoàn 371 đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023; đồng thời, yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; thực hiện đúng phương châm, tư tưởng chỉ đạo trong huấn luyện bay. Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Triển khai thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, biên chế, ưu tiên lực lượng cho đơn vị cơ sở; quán triệt và thực hiện tốt nội dung “3 khâu đột phá” đã xác định; tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, hội thi, hội thao, bắn đạn thật; lựa chọn các đơn vị xây dựng điểm trên các mặt công tác sát thực tế đơn vị, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc chất lượng nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. (TRẦN THỨ, VĂN ƯỚC)

Sư đoàn 377: Năm 2023, Đảng ủy Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; cụ thể hóa và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo xảy ra; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật ở các cấp theo kế hoạch, đạt kết quả tốt; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật chuyển biến tiến bộ; công tác hậu cần, kỹ thuật được giữ vững; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện (VMTD), “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Đại tá Hàn Anh Truyền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 377 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Sư đoàn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn, quản lý bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Sư đoàn đạt được trong năm 2023; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, cụ thể hóa sát với nhiệm vụ của Sư đoàn; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT ở các cấp, xử lý chính xác các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật; quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giải quyết các vướng mắc nảy sinh, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn tuyệt đối. (CÔNG LUẬN)

Sư đoàn 367: Năm 2023, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như SSCĐ, QLVT không để sai sót, lọt, chậm, lỡ thời cơ; triển khai huấn luyện chặt chẽ, đúng quy định; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, hội thao, hội thi, diễn tập do các cấp tổ chức; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kỹ thuật, hậu cần bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ của đơn vị. Đảng bộ Sư đoàn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn được nâng lên.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,
Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 367 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo đơn vị vững mạnh về chính trị; hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, cải tiến, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; quản lý khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ yêu cầu Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao trình độ SSCĐ, QLVT; tăng cường huấn luyện khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, cải tiến, nâng cao trình độ huấn luyện, SSCĐ ở sở chỉ huy các cấp và các kíp chiến đấu phân đội hỏa lực; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. (CÔNG GIANG)

Sư đoàn 372: Năm 2023, Đảng ủy đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: SSCĐ, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; tham gia hội thao dẫn đường và bắn ném bom đạn thật cấp Quân chủng đạt giải cao; tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng đạt mục đích, yêu cầu đề ra; bay thực binh bắn, ném bom, rốc két hỗ trợ bộ binh chiến đấu trong diễn tập TC-23 đạt 100% giỏi, xuất sắc; công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ; công tác Đảng, công tác chính trị giữ vững nguyên tắc, bám sát hoạt động của bộ đội; tình hình chính trị, tư tưởng, tổ chức trong toàn Đảng bộ ổn định…

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Đại tá Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 372 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy xác định, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện linh hoạt, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, QLĐHB chặt chẽ, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, bảo vệ an toàn các mục tiêu trong khu vực; lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, trọng tâm là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; điều chỉnh tổ chức, biên chế Sư đoàn “tinh, gọn, mạnh”; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng đã ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Sư đoàn 372 đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023; đồng thời, yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tập trung thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá; triển khai thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh tổ chức, biên chế khi có lệnh của trên; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, huấn luyện mặt đất và công tác bảo đảm cho huấn luyện, SSCĐ; tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB; làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc chất lượng XDCQ, QLKL, triển khai thực hiện các hướng dẫn sát với điều kiện đơn vị, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ cho bộ đội. (HỮU LỆ)

Sư đoàn 365: Năm 2023, Đảng ủy đã lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tham gia quản lý bay, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; công tác xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đời sống bộ đội ổn định.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 365 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Sư đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp; chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, cải tiến. Tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương những kết quả Sư đoàn đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 365 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của Sư đoàn; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao tính tự học, tự rèn, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương Quân đội, giữ vững Sư đoàn ổn định, an toàn, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (QUANG MÙI, VĂN HÙNG)

Học viện PK-KQ: Ngày 7-12, Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo năm học và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2023-2024.

Học kỳ I năm học 2023-2024, Đảng ủy Học viện đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác giáo dục, đào tạo (GD, ĐT), nghiên cứu khoa học; đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ học kỳ; chất lượng GD, ĐT, nghiên cứu khoa học được giữ vững và thực chất hơn; công tác lựa chọn, bồi dưỡng các đội tuyển tham gia thi Olympic Tin học, Vật lý sinh viên toàn quốc tiến hành chặt chẽ, Học viện đạt giải nhất toàn đoàn kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXV-năm 2023; nền nếp xây dựng chính quy, quản lý luyện kỷ luật có chuyển biến tiến bộ. Hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; dân chủ ở cơ sở được phát huy; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. Học viện ổn định, an toàn, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Học viện PK-KQ; đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới Học viện PK-KQ cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, đề án, kế hoạch của cấp trên về công tác GD, ĐT gắn với phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo; xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình đào tạo; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật phải được duy trì thường xuyên, đẩy mạnh việc dạy, học và sử dựng ngoại ngữ, tăng cường rèn luyện thể lực cho bộ đội, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (MINH QUÂN)

Nhà máy A29: Năm 2023, Đảng ủy Nhà máy đã tập trung lãnh đạo Nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chỉ tiêu pháp lệnh và các sản phẩm quốc phòng khác được giao.Tổng giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện đạt 106,8% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân hơn 18 triệu đồng/người/tháng. Công tác huấn luyện, XDCQ, QLKL được tổ chức, duy trì nghiêm túc; công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Nhà máy bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Đại tá Bùi Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A29 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy tập trung lãnh đạo Nhà máy nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật, nhất là trang bị kỹ thuật mới, cải tiến. Triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật theo chỉ tiêu pháp lệnh, sản phẩm quốc phòng pháp lệnh khác và các nhiệm vụ đột xuất được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nâng cao chất lượng xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chăm lo xây dựng Đảng bộ Nhà máy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả "ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà máy lần thứ VIII.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Nhà máy đã đạt được trong năm 2023; đồng thời nhấn mạnh, năm 2024, Đảng ủy Nhà máy cần tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả công tác sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật; thường xuyên quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường huấn luyện làm chủ công nghệ sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới; thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn lao động; tổ chức điều hành sản xuất, sửa chữa khoa học, cân đối việc làm, thu nhập trong toàn Nhà máy; duy trì chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ XDCQ, QLKL, bảo đảm đơn vị an toàn trong mọi hoạt động; thực hiện tốt công tác nắm bắt và giải quyết tư tưởng cán bộ, công nhân viên, giữ vững ổn định và sự đoàn kết, thống nhất cao trong Nhà máy. (CÔNG GIANG)

Nhà máy A32: Năm 2023, Đảng ủy đã lãnh đạo Nhà máy triển khai toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi nghị quyết, kế hoạch, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn, kiểm thử, bay thử, bàn giao máy bay; giá trị tổng sản lượng đạt trên 150% kế hoạch năm; tổ chức cải tạo toàn diện cảnh quan, môi trường; hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được giữ vững, đơn vị giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhà máy đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Đại tá Phạm Ngọc Bôn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A32 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Nhà máy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; hoàn thành kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài chính năm 2024; tổ chức chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả các đề án, dự án sửa chữa các dòng máy bay phản lực chiến đấu; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sản phẩm sau sửa chữa, chủ động công tác bảo đảm vật tư kỹ thuật hàng không, bảo đảm tiến độ sửa chữa; duy trì nghiêm công tác XDCQ, QLKL, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng biểu dương Đảng ủy Nhà máy A32 đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nâng cao năng lực, khả năng sửa chữa, triển khai có chất lượng hiệu quả các dự án, tạo việc làm ổn định, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng; thường xuyên bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho các lực lượng, phát huy nội lực tổ chức sản xuất vật tư, linh kiện, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sửa chữa; duy trì nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT, bảo đảm đúng nguyên tắc, cơ chế hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Nhà máy. (HỮU LỆ)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website