10 giờ:38 phút Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 , 2016

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII)

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII).

Dự Hội nghị có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và hơn 370 đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn Quân chủng. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII )
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy,
Chính ủy Quân chủng, 
phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII )
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng giới thiệu nội dung của Nghị quyết.


Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII )

Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII )
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Hội nghị nhằm học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Quân chủng nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những nội dung cơ bản về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp được xác định trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); nhất là nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Qua đó, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, trách nhiệm và hành động trong thực hiện Nghị quyết, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ở các các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gồm 4 chuyên đề: Nghị quyết số 04-NQ/TW về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về ”Một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

Tin, ảnh : MINH TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website