6 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 12 , 2016

Đảng ủy Sư đoàn 361 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017

Sáng 24-12, Đảng ủy Sư đoàn 361 đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị còn có đại diện Phòng Cán bộ, Phòng Kế hoạch-Tổng hợp (Cục Chính trị). Đại tá Phạm Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 361, chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 361 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017
Đại tá Phạm Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, chủ trì Hội nghị. 
Đảng ủy Sư đoàn 361 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017
Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng, phát biểu chỉ đạo tạo Hội nghị.
Đảng ủy Sư đoàn 361 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017
Đại tá Nguyễn Mạnh khải - Sư đoàn trưởng báo cáo kết quả thực hiện công tác quân sự
và hoạt động CTĐ, CTCT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đều khẳng định: Năm 2016, Sư đoàn hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, có những nhiệm vụ hoàn thành tốt như: SSCĐ, QLVT; thực hiện các đợt tăng cường SSCĐ; triển khai công tác huấn luyện; tham gia hội thao, hội thi do trên tổ chức đạt nhiều giải cao; diễn tập, hội thao, bắn đạn thật đạt điểm giỏi, diệt mục tiêu, an toàn tuyệt đối; nền nếp XDCQ, RLKL duy trì thường xuyên, chất lượng khá đồng đều, 6 tháng cuối năm có chuyển biến rõ nét; công tác xây dựng Đảng và hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp, chất lượng khá. Công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ có nhiều cố gắng. Phục vụ tốt các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát của trên. Sư đoàn ổn định về chính trị, chất lượng tổng hợp được nâng lên.

Năm 2017, Sư đoàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai toàn diện, đúng trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân chủng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XIII. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đảng ủy Quân chủng về lành đạo nhiệm vụ năm 2017; không ngừng nâng cao trình độ khả năng SSCĐ, QLVT, chủ động, kịp thời phát hiện và xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng Sư đoàn VMTD theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng chính trị, chất lượng tổng hợp ngày càng cao; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; quản lý, khai thác kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh”. Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, lãnh đạo Sư đoàn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà Sư đoàn đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 361 quán triệt, triển khai các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ bảo vệ vùng trời quốc gia nói riêng. Tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, giỏi tham mưu đề xuất và xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra. Đối với công tác huấn luyện, cần tập trung vào nội dung diễn tập, bắn đạn thật, tích cực đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu; đối với đội ngũ cán bộ thì phải tăng cường tự học, tăng thời gian huấn luyện đêm cho bộ đội; đối với khí tài mới, cải tiến phải huấn luyện cơ bản, với khí tài cũ thì phải huấn luyện chuyên sâu. Để giảm thiểu mất an toàn, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Sư đoàn phải duy trì kỷ luật tốt, nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, tăng cường các biên pháp hành chính. Đối với công tác kỹ thuật, phải bảo đảm tốt kỹ thuật cho VKTB trong các nhiệm vụ, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trẻ, nhất là những kiến thức mới. Đối với công tác hậu cần cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của bộ đội… xây dựng Sư đoàn 361 VMTD, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website