“Mỗi người dân Việt Nam đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mọi mặt trận... ”

“Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, đăng trên Báo Cứu quốc, chi nhánh số 6, số 968, ngày 24 tháng 6 năm 1948. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, việc xây dựng chính quyền bảo vệ thành quả cách mạng đang ở tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì thù trong điên cuồng phá hoại, giặc ngoài lăm le xâm lược.

Chi tiết
“dang-manh-la-do-chi-bo-tot-chi-bo-tot-la-do-cac-dang-vien-deu-tot”

“Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”

Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức năm 1966. Đây là sự đánh giá, khẳng định của Bác về bản chất, nguồn gốc sức mạnh của Đảng, vai trò, mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên và chi bộ trong giai đoạn Đảng ta phát động thực hiện cuộc vận động chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt” và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chi tiết
“nhan-dan-co-quyen-loi-lam-chu-thi-phai-co-nghia-vu-lam-tron-bon-phan-cong-dan-giu-dung-dao-duc-cong-dan”

“Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân”

Là lời trong bài “Đạo đức công dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên Báo Nhân Dân, số 320, ngày 15-1-1955; trong lúc đại đa số nhân dân ta hăng hái đóng góp sức của, sức người, tự giác, tự động làm trọn nghĩa vụ của người chủ nước nhà để khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại, xây dựng cuộc sống mới ở miền Bắc, tích cực tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà; nhưng vẫn còn một số người chỉ muốn hưởng quyền lợi mà không làm nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, thậm chí có người còn làm trái pháp luật như: Tham ô, buôn gian, lậu thuế, trộm cắp, lưu manh...

Chi tiết
“khi-thang-khong-kieu-khi-lui-khong-nan-cac-anh-em-quyet-khang-chien-cho-den-thang-loi”

“Khi thắng không kiêu, khi lui không nản! Các anh em quyết kháng chiến cho đến thắng lợi”

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Gửi các chiến sĩ Vệ quốc đoàn, tự vệ và dân quân toàn quốc”, được viết vào tháng 1- 1947, trong thời điểm thực dân Pháp vừa phong tỏa, lùng sục, vừa đẩy mạnh sử dụng lực lượng Việt gian chỉ điểm để đánh úp lực lượng vũ trang ở các địa phương. Song các lực lượng Vệ quốc đoàn, tự vệ và dân quân trong cả nước đã không ngại hiểm nguy, gian lao, ăn gió nằm sương, máu trôi, lửa cháy, mưa đạn rừng bom; thi đua xung phong hãm trận, giết giặc lập công, “càng đánh càng mạnh, kinh nghiệm càng nhiều”.

Chi tiết
“thi-dua-la-yeu-nuoc-yeu-nuoc-thi-phai-thi-dua-va-nhung-nguoi-thi-dua-la-nhung-nguoi-yeu-nuoc-nhat”

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”

Đó là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu khai mạc Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952.

Chi tiết
“dang-va-chinh-phu-luc-nao-cung-chu-y-den-dong-bao-vung-cao-va-cang-ngay-cang-het-suc-chu-y-giup-do-dong-bao-nhieu-hon-nua”

“Đảng và Chính phủ lúc nào cũng chú ý đến đồng bào vùng cao và càng ngày càng hết sức chú ý giúp đỡ đồng bào nhiều hơn nữa”

Đó là lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi nói chuyện với Đoàn đại biểu các dân tộc ít người về dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, ngày 1 - 5 - 1959 tại Thủ đô Hà Nội.

Chi tiết
“thanh-nien-la-mot-cai-nguon-vo-tan-tu-nguon-ay-ma-chung-ta-dao-tao-nhung-can-bo-tot-cho-hien-tai-va-tuong-lai-cua-nuoc-nha”

“Thanh niên là một cái nguồn vô tận, từ nguồn ấy mà chúng ta đào tạo những cán bộ tốt cho hiện tại và tương lai của nước nhà”

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Thanh niên nông dân”, đăng trên báo Nhân dân, số 159, từ ngày 11 đến ngày 15-1-1954, trong bối cảnh, cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp của dân tộc ta giành được nhiều thắng lợi lớn; lực lượng cách mạng phát triển nhanh chóng; trong đó, lực lượng chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và lực lượng dân công với đại đa số là thanh niên nông dân.

Chi tiết
Trước 1 2 3 4 5

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website