10 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Chế độ thai sản

Hỏi: Tôi đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc được 5 năm. Tôi nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi nhưng do điều kiện công việc nên tôi không nghỉ việc để chăm sóc con. Vậy, tôi có được hưởng chế độ thai sản đối với người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đồng chí có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Tuy nhiên, đồng chí nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi nhưng không nghỉ việc để chăm sóc con nên không được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi, mà đồng chí chỉ được nhận trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng nhận nuôi con nuôi.

Hỏi: Mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với các trường hợp khám thai, lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Hỏi: Chị Hương có quá trình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 6-2015 đến tháng 10-2015 với mức tiền lương tháng là 5.000.000 đồng/tháng; từ tháng 11-2015 đến tháng 2-2016 nghỉ việc không đóng bảo hiểm xã hội; từ tháng 3-2016 đến tháng 6-2016 đóng bảo hiểm xã hội với mức tiền lương tháng là 6.500.000đồng/tháng. Ngày 1-7-2016, chị Hương sinh con và nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Vậy, mức hưởng chế độ thai sản của chị Hương là bao nhiêu?

Trả lời: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc của chị Hương là: [(6.500.000 đồng x 4 tháng) + (5.000.000 đồng x 2 tháng)] / 6 tháng = 6.000.000 đồng

Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản của chị Hương là 6.000.000 đồng/tháng.

                                                BAN BIÊN TẬP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website