8 giờ:37 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 4 , 2017

Sư đoàn 361 nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Trong những năm qua, thực hiện đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng, đã nâng cao, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Sư đoàn góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn 361 nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Thiếu tướng Trần Hoài Trung - Cục trưởng Cục Tuyên huấn (TCCT)
kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, nhân viên cơ quan Sư đoàn 361.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Chí Thành - Chính ủy Sư đoàn, cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ làm điểm về công tác Tuyên huấn được Cục Chính trị Quân chủng giao, Sư đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chặt chẽ với những biện pháp sát thực, có tính khả thi cao, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ. Đặc biệt, chúng tôi đã đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; trước hết là nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp về công tác giáo dục chính trị; làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện nói chung và công tác giáo dục chính trị nói riêng”. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã luôn quan tâm thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định; việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đi liền với xây dựng, thực hiện chương trình hành động ở cấp mình; tổ chức tốt nội dung giáo dục chính trị phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, Sư đoàn đã làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức hội thi, thao giảng cán bộ giảng dạy chính trị. Tổ chức kiện toàn, ra quyết định thành lập 42 tổ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp và xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục chính trị trong toàn Sư đoàn theo đúng hướng dẫn của Quân chủng.

Để công tác giáo dục chính trị đạt hiệu quả cao, Sư đoàn đã làm mới 52 bộ sơ đồ hóa bài giảng, 760 bài giảng điện tử và nhiều mô hình giáo dục chính trị chất lượng tốt; tiếp nhận, quản lý, sử dụng thiết bị trình chiếu phục vụ giảng dạy đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ. Đại tá Vũ Văn Toán - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn, cho biết: “Các cơ quan, đơn vị đã coi trọng thông qua bài giảng, phê duyệt giáo án với hình thức giảng mẫu và bình giảng ở tổ cán bộ giảng dạy chính trị; kết hợp truyền đạt kiến thức với sử dụng sơ đồ, hình ảnh minh họa; áp dụng công nghệ thông tin, phương pháp trình chiếu trong giảng dạy; tổ chức thảo luận ở lớp, tổ. Bên cạnh đó, Sư đoàn chú trọng tổ chức thao giảng cán bộ giảng dạy chính trị trước khi bước vào huấn luyện năm 2017. Qua đó khắc phục một số khâu yếu, mặt yếu, nhất là về trách nhiệm trong chuẩn bị bài giảng, phương pháp sư phạm, tính định hướng trong liên hệ, vận dụng vào thực tiễn”.

Cho đến hết Quý 1 năm 2017, Sư đoàn đã tổ chức học tập các chuyên đề: Truyền thống Quân đội, Quân chủng, Sư đoàn, đơn vị; Một số vấn đề cần nắm vững năm 2017; Chuyên đề “Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”... Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng bảo đảm nội dung cơ bản, có ý nghĩa thiết thực đối với việc xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, kết quả công tác giáo dục chính trị đã có chuyển biến rõ rệt. Kết quả kiểm tra huấn luyện chính trị cho các đối tượng hằng năm có 100% đạt yêu cầu trong đó có 87,9% khá giỏi, 37,7% giỏi, riêng cán bộ chủ trì 100% khá giỏi, 55% giỏi.

Bên cạnh việc coi trọng học tập chính trị, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn cũng thường xuyên duy trì nghiêm chế độ thông báo chính trị, thời sự; đọc báo, nghe đài, xem ti vi; ngày chính trị, văn hóa tinh thần. Kịp thời cập nhật, thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước các nội dung thiết thực liên quan tới nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cụ thể đối với từng đối tượng.

Bằng sự quyết tâm trong triển khai và nghiêm túc trong thực hiện, đến nay công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Sư đoàn đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong toàn Sư đoàn, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ phát huy trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Bài, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website