20 giờ:48 phút Thứ năm, ngày 26 tháng 10 , 2023

Đảng ủy Trung đoàn 937 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Chiều 26-10, Đảng ủy Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 8, khóa XIII cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Trung đoàn. Thượng tá Lê Hồng Long - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Trung đoàn 937 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII
Thượng tá Lê Hồng Long - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 937 phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Trung đoàn 937 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trung đoàn đã được nghe quán triệt toàn văn lời khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nghe các đồng chí báo cáo viên trong Đảng ủy Trung đoàn quán triệt, thông báo nhanh các nội dung mà Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII thông qua đó là: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng hết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội  giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng; Công tác cán bộ và báo cáo những công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022.

Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Trung đoàn nắm chắc kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THANH GIÁP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website