5 giờ:57 phút Thứ ba, ngày 9 tháng 5 , 2017

Cục Chính trị tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Sáng 8-5, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn từ năm 2015 đến nay. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; cùng dự còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và 211 cán bộ, QNCN, CNVQP trong toàn Cục. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Cục Chính trị
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng 
phát biểu tại Hội nghị. 
 Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Cục Chính trị
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, 
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị. 
Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Cục Chính trị
Đại tá Phan Văn Tuân - Trưởng Phòng KH-TH  thông báo tóm tắt tình hình
chấp hành kỷ luật, ATGT toàn quân và trong Quân chủng.
Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Cục Chính trị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
 
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong các hoạt động của Cục. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thỉ, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên nhất là Chỉ thị 37 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTW), Chỉ thị 917 của Bộ trưởng BQP; Chỉ thị 91; Thông tư 192 của Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 3602 của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trên, cụ thể hóa đến từng cấp, gắn với đặc điểm tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Tiến hành giáo dục, quán triệt, xây dựng ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả; đã kết hợp giữa giáo dục chung với giáo dục riêng; giáo dục pháp luật, kỷ luật với huấn luyện. Qua đó đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động cho cán bộ, nhân viên trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn trong mọi hoạt động. Từ năm 2015 đến nay, toàn Cục không có cán bộ, nhân viên vi phạm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương ý thức, trách nhiệm chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn của đông đảo cán bộ, QNCN, CNVCQP trong toàn Cục. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc phát huy vai trò của cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì. Nói phải đi đôi với làm, làm việc đúng chức trách, có kế hoạch; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Khen thưởng sử phạt nghiêm minh. Về phía cán bộ, QNCN, CNVCQP, cần tự giác rèn luyện lễ tiết tác phong, giải quyết tốt mối quan hệ công tác, khắc phục dứt điểm những thiếu sót, khuyết điểm trong thời gian qua, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Kết luận tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của trên về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Xây dựng và nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, âm mưa, thủ đoạn của kẻ thù, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, sẵn sang nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ. CNVCQP trong toàn Cục chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và an toàn giao thông, không để lộ, lọt thông tin, bí mật quân sự, giữ vững cơ quan, đơn vị ổn định, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN

 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website