16 giờ:15 phút Chủ nhật, ngày 28 tháng 5 , 2017

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT

Vừa qua, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra kết quả thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 4 tháng đầu năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị. Theo tổng hợp báo cáo của các đoàn kiểm tra, nhìn chung, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết năm 2017 của Đảng ủy, chỉ thị CTĐ, CTCT của Chính ủy, kế hoạch CTĐ, CTCT năm của Quân chủng, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, huấn luyện, bảo đảm an toàn bay…

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT
Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT
tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370).
Ảnh: CÔNG GIANG

Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của Quân chủng về trọng tâm công tác năm 2017; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ đơn vị mình; nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT được giữ vững, có hiệu quả, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị ổn định, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm quy chế giáo dục chính trị, thực hiện đúng nội dung chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo kế hoạch. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về đối tác, đối tượng và các nội dung học khá đồng đều. Các cấp ủy, chi bộ quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Nghị quyết năm, nghị quyết hàng tháng đã cụ thể hoá 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân chủng sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVQP trong Quân chủng; các nội dung về công tác cán bộ đều được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo dân chủ công khai và đúng hướng dẫn của trên; công tác chính sách đối với cán bộ và hậu phương Quân đội được thực hiện chủ động, tích cực, bảo đảm đúng chế độ, quy định hiện hành; tình hình tư tưởng của cán bộ cơ bản ổn định, yên tâm công tác. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai và thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ, an ninh; nắm và quản lý được tình hình chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động của đơn vị, nội bộ cơ quan, đơn vị ổn định. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động công tác chính sách, dân vận đạt hiệu quả tốt; duy trì tốt nền nếp hoạt động của Hội đồng quân nhân, phát huy được dân chủ ở đơn vị. Công tác thanh niên, phụ nữ công đoàn hoạt động chất lượng khá...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đoàn kiểm tra của Quân chủng đã chỉ ra các khâu yếu, mặt yếu, điểm hạn chế đó là: Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng ở một số đơn vị chưa kịp thời, nhạy bén. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế lãnh đạo các mặt công tác... có đơn vị còn chậm, chưa sát, chất lượng chưa cao. Năng lực tiến hành CTĐ, CTCT của một số cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sự chỉ đạo, phối hợp của cơ quan chính trị các cấp có lúc chưa kịp thời...

Để nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng cần kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị thường xuyên, giáo dục cơ bản, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật; tuyên truyền định hướng tư tưởng. Chú trọng giáo dục cho bộ đội nắm vững tình hình, nhiệm vụ Quân đội, Quân chủng, đơn vị và địa phương, nhất là đối tượng, đối tác; âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục động viên tư tưởng cho bộ đội để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Quán triệt, triển khai nghiêm túc kết luận của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo nhiệm vụ Quý 2 năm 2017, cụ thể hóa “3 khâu đột phá” đã xác định trong Nghị quyết năm 2017. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở các chi bộ, chống các biểu hiện hình thức, thiếu hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nghị quyết. Thường xuyên rà soát, nắm và quản lý chắc tình hình tư tưởng bộ đội, tình hình chính trị nội bộ, nhất là về quan điểm, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, các mối quan hệ xã hội. Chú trọng công tác xây dựng nền nếp chính quy tăng cường quản lý giáo dục, duy trì kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng...

Tin tưởng rằng, với nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng sẽ thực hiện tốt CTĐ, CTCT, xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

                   BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website