8 giờ:23 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 , 2017

Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm” khảo sát tại Đảng bộ Quân chủng PK-KQ

Chiều 22-6, Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm” do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đảng bộ Quân chủng PK-KQ. Cùng đi với Đoàn có đại diện Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), đại diện Cục Tổ chức (TCCT). Làm việc với Đoàn có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, đại diện các cơ quan và một số đơn vị phía Bắc của Quân chủng.

Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm” khảo sát tại Đảng bộ Quân chủng PK-KQ
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì buổi làm việc.
Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm” khảo sát tại Đảng bộ Quân chủng PK-KQ
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã báo cáo với Đoàn về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ. Báo cáo nhấn mạnh: Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tập trung giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho tập thể, cá nhân và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng các tổ chức, tập thể và cá nhân trên từng cương vị, chức trách, bảo đảm công khai, minh bạch; duy trì thường xuyên, có nền nếp việc đánh giá, xếp loại theo quy định; chú trọng lấy các tiêu chuẩn cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chất lượng, hiệu quả công việc được giao của từng tập thể, cá nhân làm căn cứ chủ yếu để đánh giá; một số tiêu chí đã được định lượng qua chấm điểm trên phiếu đánh giá. Quy trình đánh giá, xếp loại cơ bản được thực hiện một cách chặt chẽ, thống nhất, dân chủ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã gắn với việc đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm. Qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đã chỉ ra được ưu, khuyết điểm của các tổ chức, tập thể, cá nhân, làm căn cứ để cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức và phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ; thực hiện tốt việc công nhận kết quả kiểm điểm, xếp loại, đánh giá chất lượng; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung theo thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm” khảo sát tại Đảng bộ Quân chủng PK-KQ

Đại diện Vụ cơ sở (Ban Tổ chức Trung ương) trao đổi tại buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm” khảo sát tại Đảng bộ Quân chủng PK-KQ

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm” khảo sát tại Đảng bộ Quân chủng PK-KQ

Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng
phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm” khảo sát tại Đảng bộ Quân chủng PK-KQ

Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
báo cáo công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể,
cá nhân hàng năm trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ.

Qua nghiên cứu dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo một số nội dung. Thứ nhất, về kết cấu, bố cục của Quy định đã được xây dựng chặt chẽ, khoa học, phù hợp với các nhóm đối tượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Thứ hai, về nội dung dự thảo Quy định đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi áp dụng, đối tượng, căn cứ, nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm chặt chẽ, cụ thể, toàn diện phù hợp với từng loại hình tổ chức và từng đối tượng trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức, năng lực, phẩm chất của từng cá nhân. Tuy nhiên, để Quy định được thực hiện thống nhất, đồng bộ, dễ hiểu, dễ thực hiện, Quân chủng PK-KQ đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung về căn cứ để ban hành Quy định, giải thích rõ thêm về từ ngữ, về phương pháp, quy trình kiểm điểm, xếp loại chất lượng, thời điểm thưc hiện, việc quản lý hồ sơ…

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website