7 giờ:27 phút Thứ sáu, ngày 4 tháng 8 , 2017

Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)

Ngày 3-8, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 (Khóa XII) bằng hình thức trực tuyến tại 35 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

 Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng BTTM, TCCT; đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy TCHC, TCKT, Tổng cục CNQP, Tổng cục 2; các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT QUTW; lãnh đạo, chỉ huy các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, BTL Thủ đô Hà Nội, BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quân đoàn, binh chủng, binh đoàn, Ban Cơ yếu Chính phủ, các học viện, nhà trường, các viện, bệnh viện, trung tâm, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc QUTW, thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.
Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5 (Khóa XII) của Đảng họp từ ngày 5 đến 10-5-2017 đã thành công tốt đẹp. BCH Trung ương đã thống nhất thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương và quyết định một số vấn đề quan trọng. Đặc biệt, Trung ương đã thống nhất cao ban hành 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Ba nghị quyết trên là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Nội dung trọng tâm của các nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những chủ thể rất quan trọng, là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế. Các nghị quyết lần này đều có nhiều điểm mới, thực sự là bước tiến quan trọng cả về lý luận và thực tiễn của Đảng ta.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của 3 nghị quyết quan trọng nêu trên và nghe hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trong Đảng bộ Quân đội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu đối với các đồng chí báo cáo viên cần nhận thức rõ mục đích của Hội nghị nhằm giúp các đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn quân nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị TW5 (Khóa XII), nắm chắc các công việc cần phải triển khai thực hiện để sau hội nghị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Đối với các đồng chí cán bộ tham dự Hội nghị, cần nêu cao trách nhiệm, tập trung lắng nghe những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn bản, tài liệu trao đổi để nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng nghị quyết, nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong các nghị quyết, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình. Sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị TW5 (Khóa XII) cho các đối tượng theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.

Về chủ trương Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung quán triệt thực hiện quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, QUTW về nhiệm vụ Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng. Khẳng định sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng là một trong những chức năng, nhiệm vụ chiến lược lâu dài của Quân đội, phấn đấu tạo nguồn lực quan trọng để góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đối với các binh đoàn, tổng công ty, công ty, tập đoàn, Ngân hàng Quân đội và các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng có đơn vị tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế cần chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết số 425, ngày 18-5-2017 của QUTW về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo một cách cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ và tình hình, thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 (Khóa XII), cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện việc quán triệt, nghị quyết Hội nghị TW4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW5 (Khóa XII).

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website