22 giờ:1 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 5 , 2019

Đảng ủy Học viện PK-KQ sơ kết và tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" (2014-2019)

Ngày 21-5, Đảng ủy Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị Sơ kết và tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" giai đoạn 2014-2019. Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Học viện PK-KQ, sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm (2014-2019, thực hiện Cuộc vận động  
Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện PK-KQ, trao thưởng cho các tập thể điển hình tiên tiến.

5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Học viện nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về yêu cầu và những nội dung chủ yếu trong Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 759-KH/ĐU, ngày 25/01/2014 của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ; Hướng dẫn số 46/HD-CCT, ngày 15/01/2014 của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trong thực hiện Cuộc vận động. Hằng năm tổ chức quán triệt học tập các chuyên đề, nội dung về thực hiện Cuộc vận động. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về 4 nội dung của Cuộc vận động, lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc, Quân đội, Quân chủng, Học viện và địa phương, gắn với nghiên cứu học tập các chuyên đề giáo dục chính trị tại đơn vị. Việc tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt được quan tâm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các cấp, các ngành, các tổ chức trong Học viện đã tổ chức hơn 70 cuộc thi các loại, gần 100 buổi tọa đàm, trao đổi, thi tìm hiểu có nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyển thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 4 nội dung cơ bản của Cuộc vận động, 5 tiêu chí xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế lãnh đạo của tổ chức đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) trong tổ chức, triển khai thực hiện Cuộc vận động. Gắn thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành....

Tại Hội nghị, Đảng ủy Học viện đã trao thưởng cho 6 tập thể và 5 cá nhân, đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân chủng PK-KQ khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

         Tin, ảnh: TIẾN TƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website