7 giờ:38 phút Thứ ba, ngày 29 tháng 8 , 2017

Đảng ủy Cục Chính trị tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 623, 513, 520 NQ/QUTW và Chỉ thị số 572-CT/QUTW

Ngày 28-8, Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (QUTW) về công tác Hậu cần Quân đội; Nghị quyết 513-NQ/QUTW của QUTW về công tác Tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 520-NQ/QUTW của QUTW về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020; Chỉ thị 572-CT/QUTW của QUTW về “Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”. Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Cục Chính trị tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 623, 513, 520 NQ/QUTW và Chỉ thị số 572-CT/QUTW
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm chính trị Quân chủng kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các báo cáo sơ kết, tổng kết, các ý kiến tham gia thảo luận và kết luận của đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã thống nhất đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị nêu trên trong thời gian qua như sau:  

Về thực hiện NQTW3 (Khóa VIII), sau 20 năm triển khai, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của cục chính trị đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp có phẩm chất, năng lực đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Cục Chính trị.

 Về thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW, 5 năm qua, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai cho toàn Cục xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đồng bộ, toàn diện công tác hậu cần với lộ trình, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hậu cần; tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 623 của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần hằng năm với lộ trình thực hiện các nội dung của nghị quyết, tập trung khắc phục những khâu yếu của công tác hậu cần, chủ động đảm bảo tốt chế độ, tiêu chuẩn thường xuyên cho bộ đội.  

Về thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW, trong 5 năm qua, Đảng ủy Cục Chính trị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; có nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tài chính ngày càng đi vào nền nếp, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Cục và nâng cao đời sống vật chất tinh thần bộ đội.

Thực hiện Nghị quyết 520-NQ/QUTW, Đảng ủy Cục đã đề ra nhiều biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Cục, tích cực tăng gia sản xuất làm kinh tế đúng hướng, đúng pháp luật, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Về thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW, trong 5 năm qua, Thường vụ, Đảng ủy Cục Chính trị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, CNVQP về chính sách dân tộc của Đảng và nhiệm vụ của Quân đội trong thực hiện công tác dân tộc hiện nay; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết định lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc trong toàn quân chủng, góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn, đơn vị an toàn, củng cố khối đoàn kết toàn dân...

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website