8 giờ:4 phút Thứ hai, ngày 14 tháng 8 , 2017

Cục Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)

Sáng 14-8, Cục Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho cán bộ, QNCN, CNVQP các cơ quan, đơn vị của Cục Chính trị. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
phát biểu tại Hội nghị.
Cục Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của 3 nghị quyết: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung trọng tâm của các nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các cán bộ, QNCN, CNVQP tham gia học tập nêu cao ý thức trách nhiệm, kết hợp việc học tập, quán triệt tại Hội nghị với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng nghị quyết. Nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong các nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình. Sau hội nghị này, cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo chỉ huy, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII ở cấp mình…

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website