13 giờ:56 phút Thứ ba, ngày 22 tháng 8 , 2017

Công đoàn cơ sở Xưởng in PK-KQ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng 22-8, Công đoàn cơ sở Xưởng in PK-KQ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đại biểu Ban Công đoàn Quân chủng và Phòng Kế hoạch-Tổng hợp (Cục Chính trị). Dự đại hội có đông đủ đoàn viên công đoàn của Xưởng in PK-KQ.

Công đoàn cơ sở Xưởng in PK-KQ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022
Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của thủ trưởng các cấp, Công đoàn cơ sở Xưởng in đã hoạt động đúng chức năng, đạt hiệu quả; mọi hoạt động đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến, tiến bộ; đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn tay nghề cao, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bình quân kết quả sản xuất hàng năm đạt trên 69 triệu trang in tiêu chuẩn; doanh thu đạt gần 2,58 tỷ đồng/năm. Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên, công nhân viên trong nhiệm kỳ đạt được kết quả tốt, phát huy được truyền thống của đơn vị; thông qua các hình thức giao lưu, tìm hiểu, học hỏi… đã động viên được phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo sự ổn định về chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Công đoàn cơ sở Xưởng in PK-KQ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022
Các đại biểu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022
và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Xưởng in xác định tập trung xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; kiên định trước khó khăn, thử thách, có trình độ, năng lực làm chủ khoa học kỹ thuật, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “5 nhất, 3 không”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, đoàn viên công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động, nhiệt tình trong tham gia hoạt động công đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn, tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức, lao động quốc phòng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia công tác xã hội…

Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội Công đoàn Quân chủng lần thứ VIII và lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 đồng chí và bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: NHƯ NGỌC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website