22 giờ:57 phút Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 , 2017

Kinh nghiệm và hiệu quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương ở Quân chủng PK-KQ:

Bài 2: Quán triệt, nhận thức sâu sắc Chỉ thị 788

Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, là cơ hội tốt để mọi quân nhân trong Quân đội nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; về truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội, Quân chủng đặc biệt là bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Bài 2: Quán triệt, nhận thức sâu sắc Chỉ thị 788
Cục Kỹ thuật Quân chủng tổ chức báo công dâng Bác và trao thưởng
cho các cá nhân tiêu biểu trong sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 788 tại Khu di tích lịch sử K9.

Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, cho biết: “Điều quan trọng là phải làm cho Cuộc vận động (CVĐ) thực sự đi vào đời sống của mỗi cơ quan, đơn vị, trở thành hành động thường nhật của mỗi quân nhân. Để làm được điều đó, trong suốt 3 năm qua, cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong Quân chủng đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của CVĐ; truyền thống của dân tộc, Quân đội, Quân chủng, đơn vị; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào được là người quân nhân trong QĐND Việt Nam, Quân chủng PK-KQ anh hùng, là “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội của dân. Qua đó, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; ra sức học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao với nhiệm vụ xây dựng đơn vị, xây dựng Quân chủng trong tình hình mới”.

Trên cơ sở các nội dung của CVĐ đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khoa học, theo đúng yêu cầu Kế hoạch 88/KH-CT ngày 13-01-2014 của Tổng cục Chính trị và Hướng dẫn số 96/HD-TH ngày 13-01-2014 của Cục Tuyên huấn về triển khai thực hiện CVĐ; bảo đảm sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và có tính khả thi cao. Việc quán triệt, triển khai thực hiện CVĐ ở các cơ quan, đơn vị đã thống nhất, chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, tránh được sự phô trương hình thức. Thường xuyên đổi mới phương pháp, cách làm phù hợp với yêu cầu của CVĐ và sự phát triển của tình hình thực tiễn. Đã huy động mọi tổ chức, lực lượng tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao; lấy cái đẹp bài trừ cái xấu, xây dựng môi trường công tác trong sạch, lành mạnh để CVĐ thực sự đi vào cuộc sống. Cấp ủy, cán bộ chủ trì và các tổ chức trong cơ quan, đơn vị đã duy trì CVĐ thường xuyên, liên tục theo đúng lộ trình đã xác định, gắn với thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, các CVĐ khác; định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, đề ra phương hướng thực hiện CVĐ thời gian tiếp theo có hiệu quả nhất.

Trên thực tế, nội dung CVĐ gắn liền với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để tìm hiểu rõ nội dung này, chúng tôi được Đại tá Trần Hữu Thắng – Trưởng Phòng Tổ chức, cho biết: “Xác định thực hiện CVĐ là một nội dung của công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nên trong 3 năm qua, các cấp ủy đã đưa công tác này trở thành nền nếp hoạt động thường xuyên của tổ chức đảng và là một nội dung của công tác kiểm tra, giám sát việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo yêu cầu của CVĐ đã xác định; thực hiện “xây” đi đôi với “chống”, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đồng thời, làm tốt công tác thi hành kỷ luật đảng; xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện CVĐ…”.

Cũng chính từ thực tiễn huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện và lao động sản xuất sinh động của Bộ đội PK-KQ, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động đề xuất, áp dụng các biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tác động xấu từ xã hội vào cơ quan, đơn vị mình. Bởi, thực hiện CVĐ là cơ sở quan trọng thúc đẩy Phong trào Thi đua Quyết thắng, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

NGÔ TIẾN MẠNH

>>> Bài 3: Những kết quả đạt được
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website