9 giờ:41 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 9 , 2017

Lữ đoàn 918 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị

Đảng ủy Lữ đoàn 918 (Quân chủng PK-KQ) luôn xác định công tác giáo dục chính trị (GDCT) là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng văn hóa, là một trong những nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Chính vì vậy, những năm qua Lữ đoàn 918 đã tập trung làm tốt công tác GDCT, góp phần tích cực vào xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Lữ đoàn.

Lữ đoàn 918 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị
Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới tại Phòng Truyền thống Lữ đoàn 918.

Đại tá Nguyễn Quang Lâm - Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch GDCT, thành lập tổ giáo viên, phân công soạn giáo án, chuẩn bị các mô hình học cụ đầy đủ. Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn GDCT của Cục Chính trị Quân chủng; từ tình hình thực tiễn công tác GDCT của Lữ đoàn, Phòng Chính trị xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác GDCT cho các đối tượng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Lữ đoàn. Bên cạnh đó, đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục truyền thống; giáo dục, phổ biến pháp luật, tổ chức quán triệt học tập các luật đã được Quốc hội thông qua; thông báo tình hình kinh tế, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tình hình đơn vị, địa bàn có liên quan…”.          

Để nâng cao chất lượng công tác GDCT, Lữ đoàn đã tiến hành đa dạng các hình thức GDCT tại đơn vị. Tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung GDCT cơ bản với giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, thông tin chuyên đề, thông báo thời sự định hướng tư tưởng cho bộ đội và tổ chức thực hiện “Ngày chính trị, văn hóa tinh thần”, “Ngày pháp luật” bảo đảm đúng, đủ nội dung, kế hoạch, chất lượng tốt. Ngoài việc tổ chức giáo dục tập trung, đơn vị còn tổ chức thi tìm hiểu truyền thống, diễn đàn, trao đổi, các hình thức sân khấu hóa… tạo sự hấp dẫn đối với bộ đội. Đơn vị thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa công tác GDCT với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua lớn của Quân đội, Quân chủng, Lữ đoàn; qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, hằng năm, Lữ đoàn  đã quan tâm bổ sung, kiện toàn tổ cán bộ giảng dạy chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật. Đơn vị đã làm tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng phương pháp cho đội ngũ làm công tác giảng dạy. Thiếu tá Đào Ngọc Xuân - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho biết: “Trước khi bước vào huấn luyện, Lữ đoàn tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị, tổ chức tập huấn, hội thi giáo viên giảng dạy chính trị trong Lữ đoàn. Qua đó trực tiếp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sư phạm, thống nhất mẫu biểu, giáo án, sơ đồ hóa bài giảng. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động kiểm tra, dự giờ, dự giảng; phân công những đồng chí có kinh nghiệm, phương pháp sư phạm tốt kèm cặp giúp đỡ các đồng chí mới. Do vậy, nhiều đồng chí mới tốt nghiệp ra trường, cán bộ mới được chuyển loại chính trị đã nâng cao được trình độ, kinh nghiệm, phương pháp sư phạm. Qua thống kê chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị trong 5 năm qua có 100% đạt khá, giỏi.

Trong quá trình tổ chức học tập, từng lớp học có sổ theo dõi đăng ký thống kê kết quả học tập để giúp Lữ đoàn nắm, quản lý chất lượng GDCT. Qua đánh giá kết quả kiểm tra nhận thức chính trị của các đối tượng trong Lữ đoàn hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% đạt khá giỏi, cán bộ chủ trì các cấp 100% đạt giỏi. Đặc biệt, năm 2016 các bài kiểm tra nhận thức năm của cán bộ chủ trì do Quân chủng chấm có 100% đạt điểm giỏi.

Bằng nhiều biện pháp thiết thực, đồng bộ, công tác GDCT của Lữ đoàn 918 được tiến hành có nền nếp, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Bài, ảnh: VŨ DUY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website