15 giờ:34 phút Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 , 2021

Những vấn đề rút ra sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Quân chủng Phòng không - Không quân

Ngày 5-5-2021, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), trong Quân chủng. Để làm sâu sắc hơn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như lan tỏa cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 trong Quân chủng thời gian tới, Báo PK-KQ thực hiện loạt 3 bài về vấn đề này. Xin giới thiệu đến các đồng chí.

Bài 1: Cụ thể hóa tinh thần, nội dung của Chỉ thị

Cụ thể hóa tinh thần, nội dung của Chỉ thị  để thực hiện có hiệu quả là biện pháp trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Quân chủng. Thực tế, những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Quân chủng PK-KQ đều bắt nguồn từ sự cụ thể hóa, hiện thực hóa tinh thần, nội dung của Chỉ thị.

Những vấn đề rút ra sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Quân chủng Phòng không - Không quân
Biên đội Su-30MK2 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện.
Ảnh: CTV

Để bắt đầu cho loạt bài viết này, Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn về việc quán triệt và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trong toàn Đảng bộ Quân chủng.

Theo đồng chí Chính ủy Quân chủng, từ niềm tin yêu, kính trọng Bác Hồ, nên việc học tập và làm theo Bác là truyền thống tốt đẹp được Bộ đội PK-KQ tự giác thực hiện. Chính vì vậy, khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05; Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị 87 và Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 27-7-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng xác định, Chỉ thị 05 là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, việc quán triệt, triển khai cụ thể hóa tinh thần, nội dung của Chỉ thị vào thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và xây dựng Đảng bộ Quân chủng cũng như các nhiệm vụ đột xuất được giao là vấn đề then chốt. Chính vì vậy, Đảng ủy Quân chủng đã tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp trong toàn Quân chủng theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”, và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Thực hiện chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong toàn Quân chủng đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa nội dung, tinh thần của Chỉ thị 05, đồng thời bổ sung tiêu chí “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới dựa trên 5 chuẩn mực phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh “tiêu biểu”, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực,  tiêu biểu”; xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh chú trọng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác của các tập thể và cá nhân sát với chủ đề hằng năm, phù hợp với yêu cầu, chức trách nhiệm vụ của mỗi cá nhân, toàn Quân chủng luôn coi trọng công tác xây dựng điển hình tiên tiến, các mô hình điểm, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, nhà trường áp dụng các mô hình mới phù hợp với chức năng nhiệm vụ, gắn với kiểm tra, rút kinh nghiệm thường xuyên. Cũng từ đây, đã xuất hiện nhiều mô hình, việc làm thiết thực thể hiện sinh động sự cụ thể hóa tinh thần, nội dung của Chỉ thị 05 qua nhiều phong trào, nhiều cách làm hay  như: Ngành Hậu cần cụ thể bằng các mô hình “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp”... Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng với phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ngôi nhà 100 đồng”... Sư đoàn 361 cụ thể hóa bằng các mô hình “Kíp ban thanh niên kiểu mẫu”... Sư đoàn 371 cụ thể hóa bằng mô hình: “Tổ máy bay Thanh niên”, “Tổ đài thanh niên”... Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ cụ thể hóa bằng phong trào “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá, vi phạm kỷ luật”, “Tuần học kiểu mẫu”, “Giờ học thanh niên”... Nhà máy A40, Bộ Tham mưu với phong trào: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”...Trung đoàn 224, Sư đoàn 375 cụ thể hóa bằng phong trào  “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”...

Thượng tá Nguyễn Văn Tú - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 224, Sư đoàn 375 (1 trong 3 cá nhân được Bộ Quốc phòng khen thưởng  trong sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị), cho biết: “Từ khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các phong trào, nhất là Phong trào Thi đua quyết thắng ở Trung đoàn 224 đã được đẩy lên thành cao trào với những việc làm chi tiết, con người cụ thể, thời gian cụ thể và diễn ra khá phong phú. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn tuỳ theo tình hình nhiệm vụ xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng tự giác xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, báo cáo với cấp uỷ, chi bộ và đơn vị. Hằng tháng, quý, và cuối năm, cấp ủy, chỉ huy lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng. Từ sự cụ thể đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều tự nguyện, tự giác thực hiện nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức quân nhân cách mạng, ra sức học tập, nâng cao trình độ,  phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ.

Không chủ quan khi nói rằng, từ việc cụ thể hóa nội dung, tinh thần Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân chủng.  Chính điều đó đã góp phần mang lại những hiệu quả to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chung của Quân chủng.

>>> Bài 2: Niềm tin từ những kết quả đạt được

PHÚ THỌ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website