16 giờ:4 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 9 , 2017

Đảng ủy Bộ Tham mưu tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Từ ngày 11 đến ngày 14-9, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017. Dự và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng có Đại tá Phạm Đăng Hoạt - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu, các đồng chí trong tổ giáo viên. Tham gia Lớp bồi dưỡng có 32 đồng chí đảng viên mới thuộc Đảng bộ Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Đảng ủy Bộ Tham mưu tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Đại tá Phạm Đăng Hoạt - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu phát biểu bế mạc lớp học.

Trong thời gian 4 ngày, các đồng chí đảng viên mới đã được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; CNXH và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy  sức mạnh dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Cách mạng Việt Nam; nội dung, quan điểm mới trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, nhiệm vụ của người đảng viên.

Kết quả kiểm tra kết thúc Lớp bồi dưỡng có 100% học viên đạt khá, giỏi và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 25% học viên đạt loại giỏi.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website