17 giờ:54 phút Thứ hai, ngày 26 tháng 4 , 2021

Cục Chính trị Phòng không - Không quân tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 26-4, Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên trong Cục Chính trị được nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung 5 chuyên đề, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, nắm vững những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong tổ chức triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website