10 giờ:16 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 1 , 2018

Chào mừng Đại hội đại biểu công đoàn Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ VIII:

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Những năm qua, tổ chức công đoàn trong Quân chủng luôn thực hiện tốt vai trò đại diện hợp pháp quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, đảm bảo cho đoàn viên công đoàn phát huy tốt vai trò trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện. Đồng thời, có những đóng góp tích cực, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng; xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy,
Chính ủy Quân chủng.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực không ngừng của từng tổ chức công đoàn cơ sở, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng (CNVC, LĐQP) luôn được quan tâm. Chất lượng chính trị của cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐQP ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước; luôn giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, vượt qua mọi khó khăn thách thức, gương mẫu, tích cực trong lao động sản xuất, đóng góp xứng đáng trong việc xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân chủng trong những năm qua.

Các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về hoạt động công đoàn và phong trào công nhân; nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ do nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng lần thứ VII đề ra. Các phong trào hoạt động của công đoàn luôn gắn kết chặt chẽ với Phong trào Thi đua Quyết thắng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Sản phẩm đề tài sáng tạo” được cụ thể hóa và xây dựng các tiêu chí thu hút cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Quân chủng tham gia. Trong 5 năm có gần 400 đề tài, sáng kiến được Quân chủng, Bộ Quốc phòng và Nhà nước công nhận xuất sắc và trao giải thưởng. Nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị khoa học và tính thực tiễn cao, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB, nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường và phát triển kinh tế trong Quân chủng.

Các tổ chức công đoàn đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đến chế độ chính sách và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Triển khai thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” do Công đoàn Quốc phòng phát động. Trong 5 năm đã đề nghị hỗ trợ xây mới được 9 ngôi nhà với số tiền hơn 500 triệu đồng. Phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Thăm hỏi, tặng quà cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng, trong 5 năm đã kết nạp được 935 đoàn viên, có 360 đoàn viên, công nhân ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Định kỳ tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Đoàn viên Công đoàn Nhà máy A31 hiệu chỉnh khí tài C125-2TM. Ảnh: CTV

Hiện nay, nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB của Quân chủng đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao. Vì vậy, để góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đòi hỏi tổ chức công đoàn trong Quân chủng cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng trình độ, tay nghề cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng.

Quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chỉ huy các cấp, chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; tập trung nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn vững mạnh. Trên cơ sở đó, giáo dục truyền thống, lý tưởng, lập trường giai cấp công nhân, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng, đơn vị, chức năng, nhiệm vụ công đoàn cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đối tượng, loại hình đơn vị, doanh nghiệp; coi trọng hình thức tuyên truyền miệng; khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động nghiên cứu, nắm vững kiến thức pháp luật trong lao động, sản xuất và công tác. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ và tác phong công nghiệp cho người lao động; chú trọng tổ chức các lớp học, bồi dưỡng theo định kỳ, các cuộc thi thợ giỏi, sản phẩm, đề tài sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Hai là, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, tạo động lực để đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tổ chức công đoàn cần bám sát chức năng của mình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, trọng tâm là hướng vào việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao tay nghề, chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Thường xuyên gắn phong trào thi đua do công đoàn phát động với Phong trào Thi đua Quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong tổ chức phong trào, công đoàn các cấp chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, công trình, sản phẩm tiêu biểu. Tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ”, “5 nhất, 3 không”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”,… tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng.

Tổ chức công đoàn, nhất là ở cơ sở phải thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp phải được tiến hành theo Bộ luật Lao động, nghị định của Chính phủ và Luật Công đoàn Việt Nam, quy định của Quân đội. Tổ chức công đoàn các cấp chủ động, tham mưu, phối hợp với cơ quan chức năng, giúp cấp ủy, chỉ huy tổ chức tốt hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ, công nhân viên chức; qua đó, phát huy dân chủ trong thực hiện quyền, trách nhiệm tham gia quản lý của người lao động. Tham gia với cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề về lao động việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện việc làm, điều kiện lao động cho công nhân. Thực hiện đúng, đủ chế độ bồi dưỡng độc hại, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn. Tăng cường các hoạt động xã hội, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện; bổ sung quỹ hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” để làm nhà giúp đỡ công nhân viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Khóa X) về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 752/CT-CT của Tổng cục Chính trị về “Tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Bổ sung hoàn chỉnh quy chế hoạt động của ban chấp hành, quy chế phối hợp công tác giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở với giám đốc và chỉ huy đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát đoàn viên. Thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; lấy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn làm hạt nhân xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo Nghị quyết 4a/NQTLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; xây dựng cơ quan công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp vững mạnh, đủ năng lực tổ chức nghiên cứu, tham mưu, giúp cơ quan chính trị, cán bộ chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân chủng. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bồi dưỡng, giới thiệu công nhân ưu tú đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM. Thực hiện tốt việc quản lý, thu, chi ngân sách theo quy định, hiệu quả. Ban chấp hành công đoàn cơ sở giữ vững nền nếp, nguyên tắc hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị với cấp có thẩm quyền những biện pháp khắc phục biểu hiện sai trái.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị đối với hoạt động công đoàn trong Quân chủng.

Để bảo đảm cho tổ chức công đoàn hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và mang lại hiệu quả cao phải không ngừng đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; đưa nội dung lãnh đạo công tác công đoàn vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của người chỉ huy và cơ quan chức năng; phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động công đoàn. Giám đốc các doanh nghiệp, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, có kiến thức về hoạt động công đoàn để chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn một cách thiết thực, cụ thể; thường xuyên bám nắm cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí cho công đoàn hoạt động. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phải tích cực, chủ động, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, làm tốt chức năng tham mưu, lực lượng nòng cốt cho cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công đoàn trong Quân chủng có hiệu quả.

Phát huy truyền thống Quân chủng PK-KQ anh hùng, cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐQP trong Quân chủng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thiếu tướng LÂM QUANG ĐẠI - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website