10 giờ:8 phút Thứ ba, ngày 26 tháng 12 , 2023

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023

Sáng 26-12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số (CCHC, CĐS) năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC, CĐS Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì tại điểm cầu của Quân chủng.

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Năm 2023 là năm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt đầy mạnh CCHC, CĐS, thực hiện “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, do đó, công tác CCHC, CĐS trong Bộ Quốc phòng tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu đề ra trong các kế hoạch CCHC, CĐS năm 2023. Theo đó, Ban Chỉ đạo CCHC, CĐS Bộ Quốc phòng đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng ban, Ban Chỉ đạo CCHC, CĐS các cấp do cấp trưởng, người đứng đầu làm trưởng ban và ban hành quy chế hoạt động bảo đảm phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã tổ chức 24 hội nghị, cuộc họp, làm việc với các cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy CCHC, CĐS; ban hành 115 văn bản, xác định và triển khai các cơ quan, đơn vị làm điểm; tổ chức 8 hội nghị, tập huấn và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, CĐS.

Về cải cách thể chế, Bộ Quốc phòng đã trình quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua 2 dự án luật với tỉ lệ phiếu tán thành rất cao; nâng cao chất lượng đề xuất, soạn thảo, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, thực hiện tự kiểm tra, rà soát các thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các văn bản quy phạm nội bộ do chỉ huy các cơ quan, đơn vị ban hành theo kế hoạch để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Cùng với đó, việc cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công được triển khai toàn diện, đổi mới về mọi mặt đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp.

Đối với công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, CĐS, Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản có tính định hướng theo từng giai đoạn và xây dựng bức tranh tổng thể bằng Đề án CĐS, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản 2.0; triển khai đường truyền số liệu quân sự đến các đơn vị cấp 2 và cấp 3 cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đặt ra trong năm, tương ứng là 73,4% và 47,2%. Không chỉ triển khai, phát triển hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu và dịch vụ nội bộ, công tác bảo đảm an toàn thông tin trong Bộ Quốc phòng cũng đạt nhiều kết quả tích cực nhằm giám sát chặt chẽ mạng máy tính quân sự, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý các máy tính nhiễm mã độc.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2023, các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, CĐS ở các cơ quan, đơn vị, từ đó xác định nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả CCHC, CĐS trong thời gian tới.
Theo đó, năm 2024, Ban Chỉ đạo CCHC, CĐS Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm thực chất, hiệu quả; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định hướng dẫn của bộ, ngành chức năng; đề cao trách nhiệm của ban chỉ đạo CCHC, CĐS các cấp, tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC, CĐS năm 2024. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới trong xây dựng, hoàn thiện, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với CĐS, đơn giản hóa, tăng tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và bảo đảm công khai, minh bạch. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần điều chỉnh, cải cách hiệu quả về tổ chức, biên chế; thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành quản lý ngân sách tài chính; hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, CĐS; duy trì khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả các nền tảng số phục vụ chỉ đạo, điều hành, giám sát thực hiện nhiệm vụ trong Bộ Quốc phòng; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website