5 giờ:34 phút Thứ ba, ngày 6 tháng 2 , 2018

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời quốc gia

Năm 2017, Quân chủng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: công tác huấn luyện, SSCĐ, QLVT. Nhân dịp đầu Xuân 2018, phóng viên Báo PK-KQ đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng về kết quả huấn luyện và những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời quốc gia
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng cho biết những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2017 của Quân chủng?

Thiếu tướng Vũ Văn Kha: Năm 2017 là một năm Quân chủng đạt được kết quả khá toàn diện trong công tác huấn luyện, SSCĐ. Đây cũng là năm mà tần suất hội thi, hội thao, diễn tập, thực hành bắn, ném bom đạn thật (đối với Không quân), tổ chức bắn đạn thật (đối với lực lượng Phòng không) tương đối cao. Toàn Quân chủng tổ chức được 316 lớp tập huấn các chuyên ngành cho trên 15.000 lượt người; tổ chức 12 lần hội thi, hội thao và diễn tập kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng phòng không tại TB-1; thực hành diễn tập và hội thao Tổ hợp Tên lửa phòng không S-300PMU1 và 8 lần tham gia diễn tập với các sư đoàn bộ binh đủ quân, quân khu, quân đoàn và Quân chủng Hải quân.

Đối với lực lượng Không quân, năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn về bảo đảm khí tài, một số đơn vị dừng bay kéo dài nhưng với sự chỉ đạo kiên quyết, bám sát thực tế và nỗ lực của các đơn vị, toàn Quân chủng thực hiện được trên 85,47% kế hoạch năm. Hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện như: Bay củng cố kỹ thuật lái, dẫn đường; bay ứng dụng chiến đấu trên không, trên đất, trên biển, bay trinh sát mắt, bay huấn luyện đường dài Bắc-Nam… Trong đó, bay huấn luyện ứng dụng chiến đấu có bay bắn, ném bom ban ngày, ban đêm tại các trường bắn: TB-2, TB-3, TB-5; bay bắn ném trong hội thao cán bộ phi đội tại Như Xuân; bay diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng… Đặc biệt, trong tổ chức bay bắn, ném bom, cả 3/3 sư đoàn đều đạt 100% khá, giỏi.

Đối với lực lượng Phòng không, năm 2017 quân số tham gia huấn luyện thường xuyên đạt 98,95%. Kết quả kiểm tra huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 87,5% khá, giỏi. Các đơn vị tập trung vào huấn luyện kíp chiến đấu (KCĐ) SCH sư đoàn, SCH trung đoàn; huấn luyện đêm, huấn luyện bắt máy bay ta; huấn luyện đội ngũ chiến thuật, diễn tập vòng tổng hợp; đồng thời tăng cường tổ chức hội thao, hội thi; điển hình như: Hội thao KCĐ SCH trung đoàn ra đa, Hội thao tổ hợp Tên lửa Phòng không S-300PMU1; Hội thi KCĐ C-125, C-75; Diễn tập chỉ huy tham mưu cấp phân đội; Diễn tập kiểm tra bắn đạn thật tại Trường bắn TB-1; đã thực hiện một số phương pháp bắn mới cho Tên lửa tầm thấp A72, kiểm tra đánh giá được chất lượng đạn Tên lửa phòng không C-75 sau nhiều năm không bắn và tham gia diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng “DT-17” do Bộ Quốc phòng tổ chức. Thông qua diễn tập, trình độ các KCĐ được nâng lên rõ rệt, Quân chủng được Bộ Quốc phòng biểu dương, được Đảng và Nhà nước khen thưởng.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời quốc gia
Lực lượng Pháo phòng không huấn luyện diễn tập.
Ảnh: CHÍ HÒA

PV: Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ; Quân chủng đã có những giải pháp gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Vũ Văn Kha: Nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Quân chủng. Do vậy, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, với nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.

Thứ nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã xác định. Thường xuyên quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trước mỗi giai đoạn, Đảng ủy Quân chủng đều ra nghị quyết lãnh đạo công tác huấn luyện sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tế của Quân chủng. Chủ động ra nghị quyết chuyên đề đối với những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ có nhiều khó khăn, đột xuất như chuyển đổi vũ khí, trang bị; huấn luyện đào tạo phi công trẻ, nhiệm vụ bắn đạn thật...

Thứ hai, luôn bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và vận dụng các quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, với tư tưởng chỉ đạo “Tích cực, thận trọng, vững chắc, an toàn”. Cùng với đó, xây dựng hệ thống văn kiện huấn luyện khoa học, đồng bộ, thống nhất, coi trọng huấn luyện toàn diện, chuyên sâu.

Thứ ba, chú trọng huấn luyện đội ngũ cán bộ, coi đây là khâu then chốt, nhất là cán bộ cấp phân đội. Theo đó, những năm qua, Quân chủng đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ; giúp công tác huấn luyện đúng hướng, sát với thực tế chiến đấu, yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng cả trước mắt và lâu dài.

Thứ tư, về nâng cao chất lượng bay, Quân chủng tập trung huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho phi công làm nhiệm vụ mũi nhọn. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, các khoa mục ứng dụng chiến đấu, ban ngày, ban đêm, trong điều kiện khí tượng phức tạp, trên biển xa; tăng cường huấn luyện hiệp đồng với các quân, binh chủng và lực lượng Cảnh sát Biển; coi trọng huấn luyện sử dụng các loại VKTB hiện có. Tích cực ngăn chặn tai nạn và đấu tranh phòng ngừa uy hiếp an toàn bay; tổ chức bình giảng, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng chế độ quy định.

Về huấn luyện lực lượng Phòng không, thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình huấn luyện, lấy huấn luyện thực hành là chính; coi trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện cho các đối tượng. Trong đó, tập trung đổi mới quy trình huấn luyện KCĐ phân đội, thứ tự nội dung các bước luyện tập KCĐ SCH đơn vị tên lửa, thực hành thu hồi cơ động, triển khai nhanh khí tài tên lửa, pháo phòng không, ra đa, huấn luyện đêm cho các thành phần, luyện tập bắt máy bay ta… Đồng thời, tập trung nâng cao trình độ thao tác sử dụng vũ khí, khí tài; trình độ hiệp đồng kíp chiến đấu, hiệp đồng phân đội; tổ chức huấn luyện chuyển loại sử dụng VKTB mới, huấn luyện đội ngũ chiến thuật, diễn tập chiến thuật, cơ động triển khai nhanh và huấn luyện đêm. Tổ chức hội thi, hội thao, bắn đạn thật, diễn tập phân đội, diễn tập chỉ huy và cơ quan; qua đó, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, đúc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những mặt còn yếu.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, QLVT, QLĐHB; kịp thời xử trí tốt các tình huống; tổ chức lực lượng và duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ từ SCH Quân chủng đến các phân đội; tổ chức tốt lực lượng cơ động, lực lượng trực tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; huấn luyện nâng cao trình độ SSCĐ, năng lực quản lý vùng trời, nhất là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời quốc gia
Đội hình máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371.
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

PV: Xin đồng chí cho biết, Quân chủng đã tổ chức huấn luyện như thế nào để nhanh chóng khai thác, sử dụng, làm chủ VKTBKT mới, hiện đại; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? 

Thiếu tướng Vũ Văn Kha: Được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tập trung đầu tư xây dựng và phát triển theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; Quân chủng đã và đang được bổ sung một số VKTBKT thế hệ mới. Điều đó đặt ra cho lãnh đạo, chỉ huy và ngành kỹ thuật các cấp cần phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác huấn luyện làm chủ và khai thác hiệu quả vũ khí, khí tài mới được trang bị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước tiên, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện hiệu quả Ngày Kỹ thuật của cả lực lượng Phòng không và Không quân. Trong huấn luyện, tập trung vào huấn luyện chuyển loại VKTBKT mới như: Su-30MK2, Casa-212, Tên lửa S-300PMU1, Ra đa 36D6, các khí tài cải tiến C-125-2TM, Ra đa P-18M, pháo phòng không có khí tài... Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ phẩm chất và trình độ năng lực; đồng thời khuyến khích đơn vị mở các lớp ngoại ngữ để nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên. Việc biên soạn, biên dịch tài liệu kỹ thuật được triển khai tích cực, cơ bản góp phần rút ngắn thời gian làm chủ VKTBKT mới. Cùng với đó, tăng cường công tác huấn luyện kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ trình độ, tay nghề để khai thác và sửa chữa VKTBKT công nghệ cao. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên chuyên ngành; huấn luyện chuyển loại nhân viên kỹ thuật máy bay, tên lửa phòng không, pháo cao xạ mới trang bị; cử lực lượng đi học tập, chuyển giao công nghệ từ các nhà máy, chuyên gia của bạn… Trong quá trình huấn luyện, nội dung phải toàn diện, chú trọng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp về trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý; huấn luyện cho đội ngũ nhân viên nâng cao khả năng khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại, đồng thời, coi trọng huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng; tăng cường thực hành bắn, ném, vừa rút kinh nghiệm, vừa rèn luyện bản lĩnh cho bộ đội.

Kết quả và những kinh nghiệm huấn luyện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, là cơ sở bảo đảm cho Quân chủng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng!

QUỲNH VÂN (Thực hiện)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website