15 giờ:3 phút Thứ tư, ngày 14 tháng 3 , 2018

Cục Chính trị kiểm tra tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị

Trong các ngày 13, 14 và 15-3, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại các đơn vị trong Quân chủng.

Trung đoàn 263 (Sư đoàn 367): Ngày 14-3, Đoàn công tác của Cục Chính trị do Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT quý I năm 2018 tại Trung đoàn 263. Cùng đi có đại diện một số phòng, ban Cục Chính trị.

Cục Chính trị kiểm tra tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kết luận kiểm tra.

Tại đơn vị, sau khi nghe chỉ huy Trung đoàn báo cáo, Đoàn công tác đã kiểm tra các mặt hoạt động CTĐ, CTCT của Trung đoàn trong quý I năm 2018, trong đó tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết hướng dẫn của cấp trên và của cấp ủy đảng; kết quả triển khai các hoạt động CTĐ,CTCT, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018; việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị cơ bản; hoạt động thi đua tuyên truyền, củng cố kiện toàn tổ chức; công tác cán bộ, bảo vệ an ninh; CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ…

Kết luận kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng biểu dương đơn vị đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị các cấp; triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt nội dung CTĐ, CTCT trong quý I năm 2018. Đồng chí yêu cầu đơn vị phải nhanh chóng khắc phục những tồn tại trong hoạt động CTĐ,CTCT mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên và cấp mình, trọng tâm là thực hiện “3 khâu đột phá” năm 2018 mà đảng ủy Quân chủng và Trung đoàn đã đề ra, chú trọng công tác cán bộ, công tác xây dựng chính quy ngành; tập trung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ sát, đúng; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp hoạt động CTĐ,CTCT, trong đó tập trung làm tốt công tác tư tưởng; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, phát huy tốt dân chủ cơ sở, đổi mới và nâng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; quan tâm xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong toàn Trung đoàn... (Tin, ảnh: CÔNG GIANG).

Lữ đoàn 28 và Kho K332: Ngày 13-3, Đoàn công tác của Cục Chính trị do Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã nghe báo cáo và tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động CTĐ, CTCT của Lữ đoàn 28 và Kho K332.
Cục Chính trị kiểm tra tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị
Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
kết luận kiểm tra tại Lữ đoàn Công binh 28.

Phát biểu kết luận sơ bộ kiểm tra, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về hoạt động CTĐ, CTCT. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục khắc phục những điểm tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tích cực giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của Quân chủng và đơn vị; chú trọng các biện pháp để thực hiện hiệu quả “3 khâu đột phá” năm 2018 mà Đảng ủy Quân chủng và đơn vị đề ra; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tiến hành tốt hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; giữ vững sự đoàn kết thống nhất, triển khai hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao (Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN).

Trung đoàn 64 (Sư đoàn 361): Ngày 14-3, Đoàn công tác do Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Trung đoàn 64. Tại đây, Đoàn công tác đã nghe đại diện Trung đoàn báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Quý 1 năm 2018, phương hướng hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian tiếp theo và tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT của đơn vị.

Cục Chính trị kiểm tra tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra
sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT của Trung đoàn 64 (Sư đoàn 361).

Nhìn chung, hoạt động CTĐ, CTCT của Trung đoàn được duy trì thường xuyên, có nền nếp, triển khai chặt chẽ theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng được giữ vững, các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Phát biểu kết luận sơ bộ kiểm tra, Đại tá Mai Văn Tiến yêu cầu Trung đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các điểm tồn tại mà đoàn công tác chỉ ra, tập trung làm tốt công tác giáo dục nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm, trên cơ sở đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục củng cố cảnh quan môi trường. Cán bộ, QNCN, HSQ-BS cần tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là ngoại ngữ để từng bước khai thác và làm chủ VKTBKT; phát huy dân chủ trong mọi hoạt động; quản lý, rèn luyện kỷ luật, không để xảy ra các tệ nạn xã hội và mất an toàn trong tham gia giao thông; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; nội bộ đoàn kết, thống nhất, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (Tin, ảnh: TRUNG THÀNH).

Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371): Quý 1 năm 2018, Trung đoàn 921 đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; triển khai nhiệm vụ năm 2018 chặt chẽ, nghiêm túc và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 với chủ đề “Sẵn sàng chiến đấu cao, trách nhiệm, sáng tạo, chính quy, an toàn, quyết thắng”; tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; tổ chức cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất bảo đảm an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông; làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ chuyển hoạt động bay; tổ chức cơ động máy bay và lực lượng và phương tiện tham gia huấn luyện bay biển xa và bắn, ném bom tại Trường bắn TB-3, TB-5; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân được giữ vững…

Kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng biểu dương những kết quả mà Trung đoàn 921 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Trung đoàn khắc phục triệt để những tồn tại, khuyết điểm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị trong thực hiện nhiệm vụ chuyển hoạt động bay của Trung đoàn đến vị trí mới; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở; xây dựng và phát huy mối đoàn kết trong đơn vị, đoàn kết quân dân tốt…(ĐỨC LƯU).

* Ngày 15-3, Đoàn kiểm tra Cục Chính trị do Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm trưởng đoàn tiếp tục thực hiện kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 285 (Sư đoàn 363)Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật Sân bay Kiến An-Cát Bi (Sư đoàn 371).

Cục Chính trị kiểm tra tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị
Đại tá Mai Văn Tiến kết luận kiểm tra tại Trung đoàn 285 (Sư đoàn 363).

Làm việc với Trung đoàn 285 (Sư đoàn 363), Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các mặt hoạt động về CTĐ, CTCT của đơn vị; trong đó tập trung vào nội dung văn kiện, sổ sách, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, việc củng cố cảnh quan môi trường và nhận thức của bộ đội… Sau khi nghe đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Trung đoàn trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần bảo đảm toàn đơn vị ổn định chính trị, tư tưởng, an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện, SSCĐ, QLVT, XDCQ, RLKL…

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng lưu ý Trung đoàn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, giải quyết tốt các mối quan hệ; duy trì tốt nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ: Huấn luyện, QLVT, diễn tập, hội thi, hội thao; tiếp tục củng cố cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tích cực tự học tập nâng cao trình độ mọi mặt, khai thác và làm chủ vũ khí khí tài cải tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cục Chính trị kiểm tra tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị
Đại tá Mai Văn Tiến nói chuyện với các chiến sĩ mới
của Cơ sở 2, Tiểu đoàn Huấn luyện, Sư đoàn 371 tại Kiến An, Hải Phòng.

Tiếp đó, vào chiều 15-3, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật Sân bay Kiến An-Cát Bi (Sư đoàn 371). Tại đây, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung hoạt động CTĐ, CTCT của Tiểu đoàn và Cơ sở 2 của Tiểu đoàn Huấn luyện, Sư đoàn 371 tại Kiến An, Hải Phòng. Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật Sân bay Kiến An-Cát Bi và Tiểu đoàn Huấn luyện đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành; tích cực tự học tập nâng cao trình độ mọi mặt; phát huy dân chủng trong mọi hoạt động; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; làm tốt công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng; nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, quản lý kỷ luật tốt, không để xảy ra hiện tượng cờ bạc, tệ nạn xã hội và mất an toàn giao thông; tiếp tục củng cố xây dựng cảnh quan môi trường; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; giữ vững sự ổn định của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã đến thăm Trạm Ra đa 22 thuộc Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363). Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ của Trạm, Đại tá Mai Văn Tiến lưu ý đơn vị khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực học tập và rèn luyện, từng bước làm chủ trang bị khí tài, quản lý vững chắc vùng trời được phân công (Tin, ảnh: TRUNG THÀNH).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website