15 giờ:10 phút Thứ ba, ngày 10 tháng 4 , 2018

Tọa đàm “Công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở đơn vị cơ sở”

Sáng 10-4, tại Sư đoàn 365, Đoàn cán bộ Viện Khoa học xã hội Nhân văn Quân sự (Bộ Quốc phòng) đã phối hợp với Sư đoàn 365 tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở đơn vị cơ sở” nhằm nghiên cứu, thu thập tài liệu, số liệu, thông tin bảo đảm phục vụ nghiên cứu đề tài “Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đức Độ - Chủ nhiệm đề tài và Đại tá Hoàng Văn Lâu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn đồng chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm “Công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin,  tư tưởng Hồ Chí Minh ở đơn vị cơ sở”
Đại tá, PGS,TS Nguyễn Đức Độ - Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại tọa đàm.

Nội dung tọa đàm, nghiên cứu, khảo sát thực tế gồm: Đặc điểm, tình hình nhiệm vụ; kết quả, nguyên nhân, những kinh nghiệm của đơn vị về công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và điều tra xã hội học bằng phiếu trưng cầu ý kiến với cán bộ, hạ sĩ quan, chiến sĩ của Sư đoàn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Hoàng Văn Lâu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 365, nhấn mạnh: Những năm qua, Sư đoàn 365 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, coi trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; bảo đảm tốt cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành. Quá trình thực hiện đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với giáo dục chính trị cơ bản và giáo dục thường xuyên. Từ đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có quyết tâm cao, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã sôi nổi tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến về những nội dung, biện pháp, nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại đơn vị cơ sở trong thời gian tới. 

 Tin, ảnh: DUY HƯNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website