14 giờ:29 phút Thứ năm, ngày 30 tháng 5 , 2024

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

Sáng 30-5, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có: Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, Đại tá Tạ Minh Hưng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, Đại tá Vũ Ngọc Thăng - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ. Tham gia Đại hội còn có đại biểu các phòng, ban chức năng Quân chủng PK-KQ; đại biểu nguyên là lãnh đạo, Ban Giám hiệu Nhà trường qua các thời kỳ; chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào TĐQT của Nhà trường giai đoạn 2019 - 2024.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Đại tá Đặng Xuân Hà - Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Nhà trường phát biểu tại Đại hội.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Đại Hội.

Trong 5 năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cấp uỷ, chi bộ các cấp trong Nhà trường luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng (TĐ - KT) và Phong trào TĐQT. Đồng thời, tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác TĐ-KT; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Hội đồng TĐ-KT Nhà trường và Tổ thi đua các cơ quan, khoa, đơn vị thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có nền nếp. Nhờ đó, công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT của Nhà trường đã có những bước phát triển toàn diện, vững chắc; trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp của Nhà trường; là động lực thúc đẩy các cơ quan, khoa, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, HSQ, BS có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Nổi bật trong giai đoạn 2019 - 2024, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu giảng dạy bậc Cao đẳng. Tổ chức rà xét, đề nghị Quân chủng công nhận 44 đồng chí là giảng viên giỏi cấp cơ sở, 117 chức danh giảng viên khởi ngạch, 07 đồng chí xét chức danh giảng viên chính; 07 nhà giáo giỏi cấp Bộ, 01 giảng viên cao cấp. Cùng với đó, triển khai biên soạn 32 tài liệu, trong đó 08 tài liệu do Cục Nhà trường giao; tổ chức in ấn 45 giáo trình, nghiên cứu và bảo vệ 09 đề tài, 17 sáng kiến khoa học giáo dục (KHGD) cấp Bộ Tổng Tham mưu, 38 đề tài KHGD cấp trường; xây dựng và cập nhật 312 Bộ đề thi kết thúc môn; 24 Bộ đề thi tốt nghiệp cho học viên trung cấp và 44 bộ đề thi tốt nghiệp cho đối tượng Hạ sĩ quan Chỉ huy, Nhân viên chuyên môn Kỹ thuật; sửa chữa nâng cấp 01 phòng thí nghiệm điện tử. Nhà trường nghiên cứu thành công 03 sáng kiến cải tiến của Đài điều khiển S125-2TM; 01 sáng kiến đài Ra đa P18; 01 sáng kiến đài Ra đa VRS; 01 mô hình bàn điều khiển của Pháo PK 37mm; 01 mô hình máy đối không dẫn đường... Hằng năm, kết quả kiểm tra thường xuyên, định kỳ, giai đoạn, thi kết thúc môn của học viên có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 60% khá, giỏi; 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường, có trên 65% khá, giỏi, không có học viên phải thi lại tốt nghiệp và học viên vi phạm quy chế trong quá trình thi. Với những thành tích đã đạt được, 3 năm Nhà trường vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng “Cờ thi đua” vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT (2019, 2020, 2022).

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao đổi với các cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Đại Hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ đã biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được của Nhà trường trong giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời yêu cầu Nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐ-KT, nâng cao nhận thức cho bộ đội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT. Để công tác TĐ-KT thực sự trở thành động lực, ý thức tự giác của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần cùng Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào TĐQT phải bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với từng cơ quan, khoa, đơn vị. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, khoa, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo bậc cao đẳng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, khuyến khích những cách làm mới, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với các cuộc vận động, các phong trào của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong toàn trường.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Đại tá Đặng Xuân Hà - Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Nhà trường trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Tại Đại hội, Nhà trường đã trao thưởng cho 04 tập thể, 07 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website