8 giờ:37 phút Thứ bảy, ngày 12 tháng 5 , 2018

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn 224

Ngày 11-5, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu tháng đầu năm 2018 của Trung đoàn 224 (Sư đoàn 375).

Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra huấn luyện trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật của khối cơ quan Trung đoàn 224 và Đại đội 10.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra công tác huấn luyện Trung đoàn 224
Đoàn kiểm tra mô hình, học cụ tại Trung đoàn 224.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra công tác huấn luyện Trung đoàn 224
Kiểm tra công tác huấn luyện kíp chiến đấu tại Đại đội 10 (Trung đoàn 224).

Qua kiểm tra, Trung đoàn 224 đã làm tốt công tác xây dựng văn kiện huấn luyện và kế hoạch công tác; chủ động củng cố và làm mới 114 mô hình, học cụ, 176 sơ đồ tranh vẽ, 54 bộ sơ đồ hóa bài giảng, 60 bộ giáo án điện tử…; có nhiều mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, điển hình là: Mô hình huấn luyện trắc thủ số 1 ra đa K-860; Thiết bị truyền số liệu máy chỉ huy TZK bằng số hóa. Trung đoàn đã tổ chức 1 đợt tập huấn cán bộ đầu năm; tích cực, chủ động kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên các ngành, tổ chức huấn luyện đủ 100% chương trình theo kế hoạch.

Kết luận sau kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến biểu dương Trung đoàn 224 đã quán triệt, nhận thức đầy đủ chỉ tiêu, nội dung, yêu cầu, thời gian huấn luyện; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, giữ vững ổn định mọi mặt, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Trung đoàn 224 khắc phục những tồn tại, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; rà soát, thống kê hệ thống văn kiện, sổ sách để thống nhất trong toàn đơn vị theo hướng dẫn. Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ nền nếp chế độ huấn luyện, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện cho cán bộ các cấp, phát huy vai trò của các tổ chức, các thành phần trong huấn luyện. Tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình đề ra, chú trọng nâng cao trình độ trong diễn tập, kíp chiến đấu sở chỉ huy, kíp hội thao, bắn đạn thật; đề ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện đêm; xác định nội dung giáo dục chuyên đề sát với đặc điểm tình hình và đối tượng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, quản lý tư tưởng, mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ, giữ vững ổn định về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website