10 giờ:5 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 6 , 2018

Ngành Doanh trại Quân chủng PK-KQ làm tốt công tác bảo đảm điện cho các hoạt động

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ điện năng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng ngày càng tăng; bảo đảm nguồn điện cho các hoạt động huấn luyện, SSCĐ và nhu cầu sinh hoạt của bộ đội là một cố gắng lớn của ngành Doanh trại Quân chủng. Xoay quanh vấn đề bảo đảm điện và các giải pháp sử dụng điện hiệu quả, Phóng viên Báo PK-KQ đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Minh Tuệ - Trưởng Phòng Doanh trại, Cục Hậu cần. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ngành Doanh trại Quân chủng làm tốt công tác bảo đảm điện cho các hoạt động của Quân chủng
Đại tá Đào Minh Tuệ - Trưởng phòng Doanh trại, Cục Hậu cần Quân chủng.

Phóng viên (P.V): Đồng chí có thể khái quát đôi nét về công tác bảo đảm điện phục vụ các hoạt động huấn luyện, SSCĐ, học tập, công tác đối với Quân chủng của ngành Doanh trại?

 Đại tá ĐÀO MINH TUỆ: Điện năng là yếu tố có liên quan đến mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của con người và các trang bị kỹ thuật. Đối với Quân đội ta nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng, điện năng là yếu tố hết sức quan trọng trong việc bảo đảm duy trì cho mọi hoạt động quân sự được thường xuyên, liên tục như: Bảo đảm trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm thông tin liên lạc cho sở chỉ huy các cấp làm nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời và phục vụ cho sinh hoạt, làm việc của bộ độị… Trước yêu cầu nhiệm vụ, Quân chủng PK-KQ là đơn vị được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm, đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Cùng với việc trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, nhiều cơ sở doanh trại cũng được xây dựng cho phù hợp; vì vậy, nhu cầu bảo đảm điện năng ngày càng lớn. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Doanh trại luôn xác định tầm quan trọng của việc bảo đảm điện năng cho các nhiệm vụ của Quân chủng. Thực tiễn trong những năm qua, ngành đã luôn tổ chức bảo đảm tốt nguồn điện năng, quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định, góp phần không nhỏ để Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

P.V: Công tác bảo đảm điện năng có thuận lợi, khó khăn gì trong thời điểm này, thưa đồng chí ?

Đại tá ĐÀO MINH TUỆ: Về thuận lợi, công tác bảo đảm doanh trại luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của mọi ngành, mọi cấp từ Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đến thủ trưởng Cục Hậu cần. Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều dự án, công trình, trong đó có các công trình điện; hằng năm bảo đảm kinh phí cho việc cải tạo nâng cấp hệ thống điện hạ thế, kinh phí chi trả điện quốc doanh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng. Biên chế tổ chức ngành ở các cấp trong Quân chủng ngày càng được củng cố và kiện toàn. Đội ngũ cán bộ, nhân viên doanh trại có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Về khó khăn, địa bàn đóng quân của Quân chủng trải rộng hầu hết các tỉnh và thành phố trong cả nước; nhiều đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hệ thống đường điện hạ thế lớn (khoảng 336km), được xây dựng lâu năm dần xuống cấp… đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và gây tổn thất không ít điện năng; chưa kể thiên tai, bão lốc diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng nhiều đến hệ thống điện mạng ngoài. Bên cạnh đó, cùng với việc được đầu tư xây dựng, trang thiết bị; khí tài hiện đại được trang bị ngày càng nhiều cũng khiến nhu cầu sử dụng điện năng của Quân chủng ngày càng lớn, hệ thống điện hạ thế mạng ngoài (trạm biến áp, hệ thống đường dây...) của nhiều đơn vị thuộc Quân chủng chưa được cải tạo, nâng cấp kịp thời. Do đó, đã dẫn đến quá tải, phải cắt giảm tải hoặc cắt điện luân phiên để ưu tiên cho các khu vực quan trọng, vị trí làm nhiệm vụ chỉ huy, SSCĐ. Đối với việc quản lý sử dụng điện, ở một số cơ quan, đơn vị, công tác quán triệt, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm còn chưa thường xuyên. Một số cán bộ, chiến sĩ chưa có ý thức trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng điện tiết kiệm. Công tác thống kê, theo dõi sử dụng, báo cáo kết quả sử dụng với cấp trên chưa thành nền nếp; sự quan tâm, trách nhiệm của người chỉ huy ở một số đơn vị chưa thường xuyên; chưa sâu sát, kiên quyết trong xử lý các sai phạm. Tất cả các yếu tố trên đã trực tiếp làm ảnh hưởng lớn đến công tác bảo đảm điện cho các nhiệm vụ của các đơn vị trong Quân chủng.

P.V: Trước yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ ngày càng cao, ngành Doanh trại đã có những chủ trương, biện pháp gì để đảm bảo tốt nguồn điện cho các hoạt động của Quân chủng?

Đại tá ĐÀO MINH TUỆ: Để bảo đảm tốt công tác doanh trại nói chung và bảo đảm tốt điện năng cho các nhiệm vụ của Quân chủng nói riêng; ngành Doanh trại Quân chủng đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng ủy, Chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các chỉ tiêu, hạn mức, chế độ tiêu chuẩn doanh trại; trong đó có nội dung về bảo đảm điện năng. Chỉ đạo, hướng dẫn ngành Doanh trại các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch sát, đúng về nhu cầu cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, bảo đảm điện năng cho các nhiệm vụ của đơn vị nói riêng và tổng hợp nhu cầu của toàn Quân chủng nói chung báo cáo Bộ Quốc phòng đúng thời gian quy định. Cùng với đó, tiến hành khảo sát số liệu tiêu thụ điện năng đối với trang bị khí tài mới ở các đơn vị trong Quân chủng để báo cáo Bộ Quốc phòng xây dựng định mức tiêu thụ và xác định nguồn kinh phí bảo đảm cho đơn vị. Bên cạnh việc làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Doanh trại ở các cấp; ngành Doanh trại Quân chủng đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng Cục Hậu cần về thực hiện công tác doanh trại; ra chỉ thị, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng và thực hành tiết kiệm điện trong Quân chủng.

 P.V: Xin đồng chí cho biết những chủ trương, giải pháp nhằm duy trì và bảo đảm tốt nguồn điện cho Quân chủng trong thời gian tới.

Đại tá ĐÀO MINH TUỆ: Như đã nói ở trên, ngành Doanh trại tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy, Chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng kế hoạch bảo đảm doanh trại sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của trên về công tác bảo đảm doanh trại. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng chất lượng hệ thống cung cấp điện trong toàn Quân chủng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bảo trì, duy trì hoạt động liên tục của các hệ thống; xây dựng mối đoàn kết, hợp đồng với Điện lực địa phương tạo sự đồng thuận trong việc cung cấp, bảo đảm điện năng, bảo đảm an toàn, liên tục, đặc biệt trong những ngày đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước. Ngành Doanh trại tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp có các chỉ thị, quy định về quản lý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác Doanh trại nói chung và về bảo đảm điện năng cho các nhiệm vụ của Quân chủng nói riêng; đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên về công tác quản lý ngành, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Thiết thực, hiệu quả, vững chắc”; duy trì tốt nền nếp, chế độ công tác ngành; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng điện của mọi quân nhân trong đơn vị. Tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời điện năng cho các hoạt động của Quân chủng, góp phần vào việc xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

 QUỲNH VÂN (Thực hiện)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website