13 giờ:54 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 6 , 2018

Đảng ủy Sư đoàn 377 kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngày 11-6, Đảng ủy Sư đoàn 377 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tá Vũ Ngọc Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 377 kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
Đại tá Vũ Ngọc Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 377 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng đã nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, quan điểm và các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trong đó nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên mà Trung ương đã chỉ ra. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh. Sau kiểm điểm, các tập thể cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và xác định những việc cần làm ngay.

Thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, gắn với trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt Đảng, có ý kiến đóng góp thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đánh giá thực chất kết quả thực hiện và có biện phát kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh sai sót, khuyết điểm; phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên để kiểm tra, giám sát; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

                                                                            Tin, ảnh: VĂN MINH

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website