8 giờ:29 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 , 2018

Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ: Đổi mới, nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT

Xác định rõ vai trò quan trọng của CTĐ, CTCT trong các hoạt động; 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, chương trình, kế hoạch CTĐ, CTCT; góp phần xây dựng đảng bộ Cục Hậu cần TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Đổi mới, nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT
Đoàn công tác của Cục Chính trị kiểm tra nền nếp hoạt động
CTĐ, CTCT Quý I năm 2018 của Cục Hậu cần.
Ảnh: KIỀU TUẤN

Nhằm nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ; Đảng ủy Cục Hậu cần đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Cùng với việc tổ chức tốt Lễ ra quân huấn luyện đầu năm với chủ đề: “Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn - Quyết thắng”, Cục Hậu cần đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua xung kích trên nhiều lĩnh vực.

Đến thời điểm này, các đầu mối cơ quan, đơn vị trong Cục Hậu cần đã hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị 6 tháng đầu năm 2018 cho các đối tượng với quân số tham gia đạt trên 98,5%. Nhiều nội dung CTĐ, CTCT được triển khai khá hiệu quả, như: Gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới 2013-2018”; tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị do Quân chủng tổ chức đạt kết quả tốt; tổ chức hội nghị bồi dưỡng một số nội dung CTĐ, CTCT và đăng ký sổ sách CTĐ, CTCT cho đội ngũ bí thư cấp ủy các chi bộ, đảng bộ và cán bộ chính trị. Làm tốt từng đầu việc, đã từng bước củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua tiến hành rà soát chất lượng tổ chức đảng và đảng viên 6 tháng đầu năm 2018, toàn Cục có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong dó có 50% tổ chức đảng đạt TSVM. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện có nền nếp, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục. Sau kiểm tra, giám sát, đều kết luận rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục triệt để.

Điểm mới trong thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng ở Cục Hậu cần là luôn bảo đảm được thời gian và quân số tham gia. Nội dung, quy trình ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ không chỉ đúng quy định mà còn rất chặt chẽ, nghiêm túc. Tất cả các đảng viên đều phải chuẩn bị ý kiến phát biểu vào sổ tu dưỡng. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra nội dung chuẩn bị ý kiến phát biểu trong sổ tu dưỡng đảng viên, sổ ghi biên bản ở mỗi chi bộ... nhằm nâng cao tính đảng, tránh tình trạng làm chiếu lệ, đối phó với cấp trên, dẫn đến việc duy trì sinh hoạt Đảng không thực chất.

Đối với các bộ phận nhỏ lẻ, đặc thù như ở các kho, vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên; khi đi kiểm tra, cấp ủy các cấp đã tỉ mỉ, bao quát toàn diện đời sống, sinh hoạt của bộ đội, tăng cường đối thoại; qua đó nắm chắc tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Cái được là sau mỗi lần kiểm tra, đơn vị có thêm điều kiện củng cố doanh trại. Với biện pháp thực hiện kiên quyết, dứt điểm; hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có chuyển biến tích cực, khắc phục tốt những điểm hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Đối với công tác cán bộ, Đảng ủy Cục Hậu cần coi đây là khâu đột phá then chốt, nên đã đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung xây dựng chính quy ngành và quyết tâm làm chuyển biến căn bản “bệnh thành tích”. Trong tập huấn cán bộ ngành, đã đi vào đầu việc cụ thể với phương châm “ghi ít, kiểm tra nhiều”, phần nào yếu thì hướng dẫn bổ sung. Ngoài nâng cao trình độ, đội ngũ cán bộ có cơ hội nắm vững tất cả các ngành chuyên môn một cách sâu hơn, toàn diện hơn.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; tích cực đẩy mạnh các hoạt động phong trào cả chiều sâu lẫn bề nổi; đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động của hội đồng quân nhân, bảo đảm dân chủ cơ sở, tránh đơn thư nặc danh, vượt cấp. Công tác quản lý sức khỏe cho bộ đội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc quản lý sức khỏe cán bộ cao cấp. Tình hình chính trị nội bộ toàn Cục ổn định,17/17 đầu mối cơ quan, đơn vị đạt an toàn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT, đòi hỏi cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong toàn Cục, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, luôn đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, gần gũi, sâu sát mọi hoạt động của bộ đội; nhất là trong SSCĐ, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật; góp phần xây dựng Cục Hậu cần luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGYỄN VĂN XOAN
Chính ủy Cục hậu cần

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website