7 giờ:58 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 7 , 2019

Nhà máy A40 hoàn thành nội dung thi cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân 2019

Chiều 15-7, Ban Giám khảo Hội thi cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân 2019 đã đến chấm thi tại Nhà máy A40, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ.

Nhà máy A40 hoàn thành nội dung thi cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân 2019

Nhà máy A40 hoàn thành nội dung thi cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân 2019
Ban Giám khảo Hội thi tham quan cảnh quan môi trường và các phân xưởng sửa chữa khí tài của Nhà máy.

Nhà máy A40 hoàn thành nội dung thi cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân 2019
Cán bộ, nhân viên Nhà máy A40 thực hiện phần thi sửa chữa khí tài trên xe cơ động.

Được chọn là một trong số 26 đơn vị tiêu biểu tham gia Hội thi cơ sở sửa chữa VKTBKT toàn quân 2019; Nhà máy A40 đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tạo được sự chuyển biến trong quy hoạch tổng thể và quy hoạch cụ thể các phân xưởng theo quá trình công nghệ; xây dựng và nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT; củng cố nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Trong thời gian 3 giờ, Nhà máy A40 đã hoàn thành tốt 5 nội dung thi: Công tác quy hoạch, xây dựng chính quy và hệ thống văn kiện; công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ sửa chữa và kết quả sửa chữa VKTBKT; công tác an toàn kỹ thuật, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; kiểm tra nhận thức về công tác kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động 50; thực hành sửa chữa VKTBKT.

Hội thi là cuộc kiểm tra toàn diện các cơ sở sửa chữa VKTBKT cấp chiến dịch, chiến lược trong toàn quân về khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật; đặc biệt là công tác tổ chức sửa chữa cơ động đối với vũ khí, xe ô tô, các trang thiết bị điện tử theo chuyên ngành. Qua đó, rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tạo bước chuyển biến tích cực, củng cố và nâng cao năng lực toàn diện của các cơ sở sửa chữa VKTBKT, chất lượng công tác sửa chữa VKTBKT theo phân cấp. Xây dựng nền nếp chính quy của các cơ sở kỹ thuật, góp phần xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Rèn luyện, nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác quản lý, chỉ huy điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sửa chữa VKTBKT của cán bộ, nhân viên kỹ thuật…; làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website