9 giờ:41 phút Chủ nhật, ngày 15 tháng 7 , 2018

Quy định mới về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP, quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 Nghị định quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 diện thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không thoát ly là 2.874.000 đồng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ  là 1.515.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 3.030.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 4.545.000 đồng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) và hưởng mức phụ cấp 1.270.000 đồng. Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.515.000 đồng. Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.270.000 đồng. Trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41%-50%, mức trợ cấp là 1.581.000 đồng/tháng; suy giảm khả năng lao động từ 91%-100%, mức trợ cấp 3.859.000 đồng/tháng…

Đối với mức trợ cấp ưu đãi hằng năm, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng. Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300.000 đồng.

Về trợ cấp ưu đãi một lần, Nghị định quy định: Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn; hỗ trợ chi phí báo tử 1.000.000 đồng. Đối với Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến mất trước ngày 1-1-1995; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27-8-2018. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2018.

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website