14 giờ:39 phút Thứ năm, ngày 19 tháng 7 , 2018

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với sự phát triển của lực lượng PK-KQ”

Ngày 19-7, tại Học viện PK-KQ, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với sự phát triển của lực lượng PK-KQ”.

 Dự và chủ trì Hội thảo có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng. Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham Mưu trưởng Quân chủng; đại biểu Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng Cục II, Bộ Tư lệnh 86, Cục Khoa học Quân sự, Cục Nhà trường, Cục Tác chiến Điện tử (Bộ Tổng Tham mưu), Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng), Học viện Khoa học Quân sự, Khoa Quân chủng (Học viện Quốc phòng); Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và hơn 300 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nhà máy, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong và ngoài Quân chủng.
Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với sự phát triển của lực lượng PK-KQ”
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, hệ thống sự hình thành, phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; sự tác động trên các lĩnh vực đời sống xã hội và ảnh hưởng của nó trong lĩnh vực quân sự. Đánh giá thực trạng, tính cấp thiết, khả năng ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong phát triển lực lượng Phòng không, Không quân. Nghiên cứu xác định các chuyên ngành trọng tâm, trọng điểm; đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong Quân chủng, đáp ứng khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, nhiều tham luận đi sâu phân tích sự tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đối với lực lượng PK-KQ; những vấn đề đặt ra về bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; nghiên cứu phát triển nghệ thuật tác chiến PK-KQ phù hợp với vũ khí, khí tài được trang bị và điều kiện tác chiến mới của xu thế quân sự thời kỳ cách mạng 4.0; sự tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với nhân tố chính trị tinh thần của Bộ đội PK-KQ; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và những vấn đề đặt ra đối với các học viện, nhà trường trong Quân chủng PK-KQ; cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với sự phát triển công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng PK-KQ; nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến vũ khí, khí tài của lực lượng PK-KQ trong cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và những vấn đề đặt ra với sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc…

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với sự phát triển của lực lượng PK-KQ”
Các đại biểu tại Hội thảo.
Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với sự phát triển của lực lượng PK-KQ”
Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Trung tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao những tham luận, những ý kiến của các đại biểu trong việc phân tích, làm rõ hình thái, tính chất, xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; tính cấp thiết, nhu cầu ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong xây dựng lực lượng, phát triển cách đánh của Quân chủng PK-KQ trước mắt cũng như lâu dài; những phương hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nâng cao năng lực tác chiến của Quân chủng. Đồng chí nhận mạnh: Hội thảo “Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư  với sự phát triển của lực lượng PK-KQ” là vấn đề khoa học vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn cần phải nghiên cứu và đặc biệt quan tâm. Đây là cơ sở để xây dựng và phát triển sức mạnh lực lượng PK-KQ trong thời kỳ mới, góp phần bảo đảm an ninh vùng trời, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Qua Hội thảo đã đề xuất một số giải pháp định hướng xây dựng lực lượng PK-KQ trong cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Xác định các lĩnh vực có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn; nhanh chóng tiếp cận các lĩnh vực công nghệ mới; bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; xu hướng phát triển của vũ khí trang bị quân sự PK-KQ hiện đại; sự thay đổi về đối tượng tác chiến, nghệ thuật quân sự, cách đánh của Bộ đội PK-KQ; đồng thời, thông qua Hội thảo sẽ giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đưa ra những chủ trương, định hướng lớn và các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm phát triển lực lượng PK-KQ nhanh chóng tiến lên “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có đủ khả năng, sức mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: KIÊN CƯỜNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website